Glomus Tümörü Tedavisi Nasıl Yapılır?

Boyunda Karotid Arter ve Glomus Tümörü - Prof. Dr. Çetin Vural

Baş boyun bölgesinde büyük damarların çeperlerinde, etraflarında yerleşen, kanda oksijen, karbondioksit seviyeleri ve kan PH’ sını (asitlik ölçüsü) algılayan mikroskobik organcıklara ‘Karotid Cisimcikleri’ denir. Bu organcıklardan kaynaklanan ve genellikle iyi huylu olan tümörler de ‘Glomus Tümörü’ (‘Non-Chromaffin Paraganglioma’, ‘Chemodectoma’) adını alır.

Bu tümörler hemen her zaman iyi huylu olsa da, bulundukları yer nedeniyle tedavileri kimi güçlükler arz etmektedir. İyi huylu tümörlerin çoğunda olduğu gibi bu tümörlerin de temel tedavisi cerrahidir. Ameliyatla çıkartılabildiklerinde başka ek tedavilere ihtiyaç kalmaz.

Bu web sayfasında boyunda görülen “glomus karotikum” ve “glomus vagale” tümörleri ele alınmıştır. Kulak bölgesinde yerleşen “glomus timpanikum” ve “glomus jugulare” tümörleri kapsam dışı bırakılmıştır. Böyle bir tümör varlığından şüpheleniyorsanız, hekiminizle görüşmeniz önerilir.

Sağlıklı günler dileriz.

Prof. Dr. Çetin Vural
Kulak Burun Boğaz – Baş ve Boyun Cerrahisi Uzman
ı

Glomus tümörü ameliyatı nasıl yapılır?

Sol Glomus Tümörü - Prof. Dr. Çetin Vural

Glomus Kesi Temsili - Prof. Dr. Çetin Vural

Glomus Tümörü Ameliyatı - Prof. Dr. Çetin Vural

Glomus tümörü tedavisi, günümüzün gelişen anestezi ve cerrahi tekniklerine bağlı olarak bu tümörlerin tedavileri düşük ‘komplikasyon’ (bir tıbbi veya cerrahi işlemden kaynaklanabilen istenmeyen sonuçlar) oranlarıyla yapılabilmektedir.

Baş ve boyun bölgesindeki hemen tüm iyi huylu tümörlerde olduğu gibi, glomus tümörünün de temel tedavisi cerrahidir. Yani, genel anestezi altındaki hastada, boyun bölgesinde yapılacak bir ameliyatla tümörün vücuttan uzaklaştırılmasıdır. Bu ameliyatta esas, karotid arter (şah damarı) ve o bölgedeki önemli sinirlere zarar vermeden, tümörün tamamen çıkartılmasıdır.

Minik Glomus - Prof. Dr. Çetin Vural

Yavaş ilerleme gösteren bu tümörler tedavisiz kalmaları durumunda yıllar içinde büyüyerek etrafındaki hayati yapılara zarar verecek boyuta ulaşabilir ve ameliyatla tam olarak çıkartılması güçleşir. Bu nedenle hastanın ameliyata engel bir durumu yoksa cerrahi tedavi bu hastalıkta kesin çözümdür. Bu ameliyatlar tümörün boyun bölgesinde şah damarlarına ve önemli sinirlere yakınlığı nedeniyle özel dikkat ve deneyim gerektirir.

Hemen bütün benign (iyi huylu) tümörlerde olduğu gibi, glomus tümöründe de radyoterapi ya da kemoterapi çok işe yaramaz. Özellikle de radyoterapinin, sonradan yapılabilecek ameliyatları güçleştirmesi de söz konusu olabilir.

Glomus tümörünün temel tedavisi, tümörün ameliyatla çıkartılmasıdır.

Glomus MR - Prof. Dr. Çetin Vural

Sağ Glomus Tümörü - Prof. Dr. Çetin Vural

Glomus Tümörü - Prof. Dr. Çetin Vural

Boyundaki glomus tümörlerinin ameliyatlarından önce embolizasyon gerekir mi?

Kulakta yerleşen glomus jugulare tümörü ameliyatı öncesi embolizasyon (tümöre giden damarların özel bir madde verilerek tıkanması) yaygın kullanılan bir işlemdir.

Buna karşın, boyundaki glomus tümörlerinin ameliyatlarında embolizasyon işlemi fazla bir katkı sunmamaktadır. Riskleri de düşünüldüğünde çoğu cerrah bu ameliyat öncesinde hastalarını embolizasyon işlemine yollamazlar. Yine bu konudaki en doğru bilgiyi hekiminiz size sağlayacaktır.

Boyunda Karotid Arter ve Glomus Tümörü - Prof. Dr. Çetin Vural

Glomus tümörü tedavi edilmezse ne olur?

Glomus Tümörü Hasta - Prof. Dr. Çetin Vural

Glomus tümörü ya da diğer adıyla paraganglioma, hemen her zaman iyi huylu bir tümördür. Yani, uzak bölgelere yayılması pek söz konusu değildir. Ayrıca, genellikle yavaş büyüyen bir tümördür. Ancak ameliyatla vücuttan uzaklaştırılmadığı zaman, büyümeye devam edecektir. Büyümesi de çoğu kez ameliyatın risklerini ve zorluğunu arttıracaktır.

Bu nedenle tanı konduğunda eğer mümkünse ameliyatla tamamen çıkartılarak tedavi edilmeleri önerilmektedir.

Ek tedavilere ihtiyaç var mıdır?

Glomus ve Tiroid Nodulu - Prof. Dr. Çetin Vural

Ameliyatla vücuttan çıkartılan tümörün; patoloji doktorları tarafından yapılan ‘histopatolojik’ incelemesi sonrasında benign (iyi huylu) glomus tümörü olduğu teyid edilirse, tedavi tamamlanmış demektir. Radyoterapi, kemoterapi gibi yöntemler gerekli olmayacaktır.

Bu tümörlerin nüks etmesi (tekrarlaması) olağan bir durum değildir. Bu nedenle bir kez ameliyatla tamamı çıkartılan tümör, hemen her zaman hastanın hayatında tamamen çıkar.

Ancak tümör, ses tellerini hareket ettiren vagus sinirinden kaynaklanıyor ya da siniri içine alıyor ise, sinirin zorunlu olarak kesilmesi söz konusu olacaktır.

Bu durumda hastada ameliyat sonrası dönemde ses kısıklığı olacaktır. Bu hastalarda ses kısıklığını düzeltmek için, ameliyattan 9-12 ay geçtikten sonra ses kısıklığını tedavi etmek amaçlı ikinci bir ameliyat gerekebilmektedir. Neyse ki bu durum, hastaların az bir kısmında söz konusu olmaktadır.

Ameliyat sonrası süreç nasıl olur?

Glomus Ameliyatı Kesi İzi - Prof. Dr. Çetin Vural

Glomus Kesi İzi - Prof. Dr. Çetin Vural

Ameliyatı sonlanan hasta, duruma göre o geceyi ya yoğun bakım ünitesinde, ya da normal serviste geçirir. Ameliyat sonunda, sahadaki kan birikimini dışarıya almak için ‘dren’ adı verilen bir borucuk yerleştirilir. Bu dren, ameliyat sonrası 2-4 gün arası bir süre tutulmaktadır. Dren alındıktan sonra çoğu kez hastanın hastanede yatmasının bir gereği kalmamaktadır.

Glomus tümörü ameliyatı sonrası ağrı, nadiren katlanması güç düzeydedir ve ilk birkaç gün ağrı kesicilerin uygulanması, ağrı ile başa çıkmak için çoğu kez yeterli olacaktır.

Ameliyat kesisinin dikilmesi, günümüzde çoğu kez kendiliğinden eriyen iç dikişlerle yapıldığından dikiş alma işlemine gerek yoktur. Ameliyatın haftasında, hastaların çok büyük bir kısmında pansumanlar sonlanmış ve hastanın evine dönmesinin önünde bir engel kalmamış olur. Hasta ameliyatın haftasında çoğu kez rahatlıkla banyo yapabilir hale gelir.

Glomus tümörü ameliyattan sonra tekrarlar mı?

Boyunda yerleşen glomus tümörleri, hemen her zaman ameliyatla tamamen çıkartılabilmektedir. Bu durumda hastalığın geri gelmesi, tekrar etmesi beklenmez.

Boyunda karotid cisim tümörü (Glomus Karotikum Tümörü) ameliyatı yapılan hastamızın 1. yıl kontrolü. Hastamızın hiçbir yakınması yok. Çekilen boyun MR’ında tümörden geriye hiç kalıntı yok. Karotid arter (şah damarı) tamamiyle sağlıklı.

Glomus Ameliyatı Sonrası Birinci Yıl - Prof. Dr. Çetin Vural

53 yaşındaki kadın hastamız 1 sene önce sağ Glomus Karotikum (Karotid Cisim Tümörü, Karotid Paragangliomu) ameliyatı geçirmişti. Ameliyat sırasında o bölgedeki tüm hayati yapılar (sinirler, şah damarı ve dalları) korundu. Hastamızın şu anda hiçbir yakınması yok. Kendisine artık sağlığına kavuştuğu ve kontrollere gelmesine gerek kalmadığı bildirildi.

İlgili Sayfalar