Orofarenks (Yutak) Kanserleri

Orofarengeal yapılar - Prof. Dr. Çetin Vural
Orofarenks, ağzımızı açtığımızda ağzın arka bölümünde tam karşımızdada görülen boşluktur. Dilin dil kökü adı verilen arka bölümü, bademcikler, yumuşak damak ve küçük dil, bu bölgede bulunan anatomik yapılardır. Tüm iç yüzeylerin olduğu gibi, bu yapıların üzeri de mukoza adı verilen bir katman ile örtülüdür. Vücuttaki her organın olduğu gibi bölgedeki yapıların da kanserleri görülebilmektedir.

Orofarenkste en sık görülen kanserler; mukozadan kaynaklanan skuamoz hücreli kanser ve mukoza içinde bulunan mikroskobik tükürük bezi dokularından kaynaklanan tükürük bezi kanserleridir (Adenoidkistik kanser, Mukoepidermoid kanser, vb). Ayrıca bu bölgede tükürük bezi ve diğer dokulardan kaynaklanan iyi huylu (selim) tümörler de görülebilmektedir.

Bu bölgedeki kanserlerin tanısı ve tedavisindeki öncelikli rol kulak burun boğaz, baş ve boyun cerrahisi uzmanlarınındır.

Orofarenkste kanser görülen bölgeler;