Parafarengeal Bölge Tümörleri ve Tedavisi

Parafarengeal Bölge - Prof. Dr. Çetin Vural

Çene kemiğinin yukarıya doğru uzanan kısmı ve arkada kulak kemiği arasında kalan boşluğun derinliklerinde parafarengeal bölge yer almaktadır. Bu bölgede dili, yutağı ve ses telini hareket ettiren sinirler, internal karotid / karotis arter (şah damarı) ve lenf bezleri bulunmaktadır.

Bu bölgeye yerleşmiş kitleler genellikle başka sebeplerle çekilen US (ultrason), BT (bilgisayarlı tomografi) ve MR (manyetik rezonans) sonucunda tespit edilmektedir. Bazen de hastalar çene köşesinin alt derinlerinde bir şişlik hissetmesi ile doktora başvurmaktadır. Parafarengeal bölgenin tümörleri belli bir büyüklüğe ulaştığında bademcik, yutak yan duvarı ve damakta dışarıdan içe doğru bir itilmeye de yol açabilir.

Parafarengeal bölge tümörleri genellikle benign karakterde yani iyi huyludur ve yavaş büyürler. Bu bölgede nadiren de olsa malign yani kötü huylu tümörlere de rastlanmaktadır.

Parafarengeal bölgede en sık görülen üç tümör aşağıda listelenmiştir:

Schwannoma MR - Prof. Dr. Çetin Vural

Prof. Dr. Çetin Vural

Parafarengeal bölgede bir kitleye rastlandığında detaylı bir muayenenin ardından radyolojik incelemeler yapılmaktadır. Ultrason, bilgisayarlı tomografi ve MR benzeri görüntüleme yöntemleri ile kitlenin yapısı, türü-cinsi, büyüklüğü, kaynaklandığı yer ve yayıldığı bölgeler tespit edilmektedir. Bazen bu kitlelerde teşhis koyulabilmesi için ince iğne biyopsisi yapılır.

Çoğu zaman bu tümörler biyopsiye başvurmaksızın ameliyatla tamamen çıkartılır ve kesin teşhis çıkartılan kitlenin patoloji incelemesi sonunda konulur.

Bu tümörlerin tedavisi hemen her zaman cerrahi olarak çıkartılmalarıdır. Ancak ulaşılması zor ve hayati yapıları içeren bir bölgede olmaları nedeniyle cerrahi tedavileri o bölge anatomisine hakim olmayı ve deneyimli olmayı gerektirir.