Boyun Metastazı Yapmış Tiroit Medüller Kanseri

Boyun Metastazı Yapmış Tiroit Meduller Kanseri - Prof. Dr. Çetin Vural Boyun Metastazı Yapmış Tiroit Meduller Kanseri - Prof. Dr. Çetin Vural Boyun Metastazı Yapmış Tiroit Meduller Kanseri - Prof. Dr. Çetin Vural Boyun Metastazı Yapmış Tiroit Meduller Kanseri - Prof. Dr. Çetin Vural

Kırk beş yaşında erkek hasta boynunun sağ tarafında, kulaktan sağ omuza kadar yayılan ve 5 yıldır var olup son 2 yıldır ara ara çok ızdırap veren ağrı ve boyun sağ tarafta kitleler nedeniyle başvurdu.

Başka merkezde tiroit bezinden iğne biyopsisi yapılmış ancak bir teşhise varılamamıştı. Hasta muayene edildi ve tiroit bezi ve boyun sağ tarafta nodüller saptandı. Ardından hastaya boyun MR inceleme yapıldı ve tiroit bezi sağ lobda ve boyun sağ taraf lenf bezelerinde benzer özellikte nodüller (tiroit nodülü ve boyunda lenf bezesi büyümesi) gözlenmesi üzerine boyundaki büyümüş lenf bezesinden iğne biyopsisi yapılmasına karar verildi.

Yapılan biyopsi sonucunun “Lenf bezinde tiroit meduller kanser metastazı ile uyumlu bulgular.” olarak raporlandı. Hastanın kanında meduller kansere özgü bir belirteç olan kalsitonin seviyesine bakıldı ve 8 pg/mL değerinin altında olması gerekirken 6600 pg/mL değeri bulundu. Bu bulgularla boyuna metastaz yapmış tiroit meduller kanseri tanısı konulan hastaya sağ yan ve ön kompartman boyun diseksiyonu (boyun lenf bezelerinin sistematik bir şekilde çıkartılması işlemi) ve total tiroidektomi ameliyatları yapılması kararı verildi.

Ses tellerini hareket ettiren sinirleri korumak amacıyla sinir monitör cihazı da kullanılarak yapılan ameliyatlarla boynun sağ ve ön bölümündeki lenf bezeleri çıkartıldı ve paratiroit bezler ve gırtlağa, ses tellerine giden 4 sinir korunarak tiroit bezinin tamamı alındı. Ameliyat sonrası dönemi sorunsuz atlatan hasta ameliyatın 4. günü taburcu edildi.

Çıkartılan dokuların histopatolojik incelemesi sonucunda tiroit sağ lobda 35 mm çapta meduller kanser odağı ve boyundan çıkartılan 60 lenf bezesinin 4 ünde gene meduller kanser metastazı saptandı. Ayrıca tiroit sol lobda da 6 mm çapında ikinci bir tümör, papiller kanser saptandı. Ameliyat sonrası sorunsuz geçen, boyun ağrıları da düzelen hastanın kanında tekrar kalsitonin seviyesine bakıldı ve 6,5 pg/mL ye düştüğü görüldü.

Hasta tümör konseyinde tartışıldı ve boyun metastazları varlığı nedeniyle boyun bölgesine radyoterapi de uygulanması önerildi. Tiroit bezinin sol yarısındaki minik papiller kanser odağı için ilave tedaviye (radyoaktif iyot/atom tedavisi) gerek duyulmadı. Hasta bir radyasyon onkolojisi bölümüne yönlendirilerek takibe alındı.