Boyun Metastazı Yapmış Tiroit Papiller Kanseri

Boyun Mertastazı Yapmış Tiroit Papiller Kanseri - Prof. Dr. Çetin Vural

Yirmi yedi yaşında kadın hastanın boyun sağ tarafından başka bir cerrah tarafından çıkartılan kitle Tiroit Papiller Kanser metastazı (sıçraması) olarak rapor edilmiş. Hastaya yapılan detaylı ultrason incelemede tiroit sağ lobda kanser açısından şüpheli görünüme sahip nodül saptanması, boyunun bütün bölgelerinde metastaz açısından şüpheli bir lenf bezi saptanmaması üzerine total tiroidektomi (tiroit bezin tamamının çıkartılması) ameliyatı yapılmasına karar verildi.

Sinir monitör cihazı kullanılarak yapılan total tiroidektomi ameliyatı sorunsuz bitti ve hasta 2 gün sonra sorunsuz bir şekilde taburcu edildi. Çıkartılan tiroit bezinin histopatolojik incelemesinde, beklendiği gibi sağ lobda papiller kanser odağı saptandı. Hasta bunun üzerine radyoaktif iyot tedavisi (atom tedavisi) görmek üzere bir Nükleer Tıp bölümüne yönlendirildi.