Baş ve Boyun Cerrahisi Olgularımız

Bu sayfa, Ocak 2018 ‘den itibaren yaptığımız bir kısım baş-boyun ameliyatlarının özetleri ile çıkartılan kitleleri içermektedir. Hasta mahremiyetini ihlal edecek hiçbir bilgi bulunmamaktadır. İçerikler tamamiyle bilgilendirme amaçlıdır.
Prof. Dr. Çetin Vural
Kulak Burun Boğaz – Baş ve Boyun Cerrahisi Uzmanı

Pleomorfik Adenom Cerrahisi

Uzun Yıllar Tedavi Edilmemiş Parotis Tükürük Bezi Tümörü

16 Mart 2024/tarafından admin

Sol Tükürük Bezinde Selüler Pleormofik Adenoma

5 Aralık 2022/tarafından admin

Sol Parotis Tükürük Bezinde Pleomorfik Adenom Ameliyatı

5 Aralık 2022/tarafından admin

Sol Parotis Tükürük Bezinde Pleomorfik Adenom Cerrahi Tedavisi

3 Kasım 2022/tarafından admin

Sol Parotis Tükürük Bezinde Pleomorfik Adenom Cerrahisi

3 Kasım 2022/tarafından admin

Sağ Parotis Tükürük Bezinde Pleomorfik Adenom

7 Mayıs 2022/tarafından admin

Sağ Parotis Derin Lobda Pleomorfik Adenom

7 Mayıs 2022/tarafından admin

Yumuşak Damakta Pleomorfik Adenom

7 Mayıs 2022/tarafından admin

Tiroit Sağ Lobda İri Nodüller ve Sol Parotis Bezde Pleomorfik Adenom

6 Ocak 2022/tarafından admin

Sol Parotis Bezinde Pleomorfik Adenom

10 Mayıs 2021/tarafından admin

Sol Parotis Tükürük Bezinde Pleomorfik Adenom

1 Temmuz 2020/tarafından admin

Sağ Parotis Tükürük Bezinde Pleomorfik Adenom

1 Temmuz 2020/tarafından admin

Sağ Parotis Bezinde Pleomorfik Adenom

1 Temmuz 2020/tarafından admin

Sol Parafarengeal Bölgede Dev Pleomorfik Adenom

16 Şubat 2020/tarafından admin

Sol Parotis Tükürük Bezinde Pleomorfik Adenom

6 Ağustos 2020/tarafından admin

Sağ Parotis Tükürük Bezinde Pleomorfik Adenom

1 Ekim 2020/tarafından admin

Sağ Parotis Tükürük Bezinde Pleomorfik Adenom

1 Ekim 2020/tarafından admin

Sağ Parotis Tükürük Bezinde Pleomorfik Adenom

10 Eylül 2020/tarafından admin

Sağ Parotis Tükürük Bezinde Pleomorfik Adenom

10 Eylül 2020/tarafından admin

Damakta Pleomorfik Adenom

13 Ağustos 2020/tarafından admin

Sağ Parotis Tükürük Bezinde Pleomorfik Adenom

6 Ağustos 2020/tarafından admin

Sağ Parotis Tükürük Bezinde Pleomorfik Adenom

17 Aralık 2020/tarafından admin

Sağ Parotis Tükürük Bezinde Pleomorfik Adenom

1 Ekim 2020/tarafından admin

Sağ Parotis Tükürük Bezinde Pleomorfik Adenom

17 Aralık 2020/tarafından admin

Çocuk Hastada Sağ Submandibular (çene altı) Tükürük Bezinde Pleomorfik Adenom

17 Aralık 2020/tarafından admin

Sol Parotis Tükürük Bezinde Pleomorfik Adenom

1 Ekim 2020/tarafından admin

Sol Parotis Tükürük Bezi Derin Lobdan Kaynaklanan Pleomorfik Adenom

1 Ekim 2020/tarafından admin

Sağ Parotis Tükürük Bezinde Pleomorfik Adenom

4 Mart 2021/tarafından admin

Sol Parotis Tükürük Bezinde Pleomorfik Adenom

4 Mart 2021/tarafından admin

Sağ Parafarengeal Bölgede Pleomorfik Adenom

21 Aralık 2020/tarafından admin

Sol Parotis Bezinde Pleomorfik Adenom, Küçük Kesi Parotis Ameliyatı

15 Nisan 2021/tarafından admin

Sol Parotis Tükürük Bezinde Tekrarlayan Pleomorfik Adenom

6 Mayıs 2021/tarafından admin

Sol Parotis Tükürük Bezinde Pleomorfik Adenom

10 Mayıs 2021/tarafından admin

Sol Parotis Tükürük Bezinde Pleomorfik Adenom

27 Mayıs 2021/tarafından admin

Sağ Parotis Tükürük Bezinde Tekrarlamış Pleomorfik Adenom

23 Aralık 2021/tarafından admin

Sağ Parotis Bezde Tekrarlamış Pleomorfik Adenom

21 Aralık 2021/tarafından admin

Sağ Parotis Tükürük Bezinde Pleomorfik Adenom (Küçük Kesi Parotidektomi Ameliyatı)

6 Ocak 2022/tarafından admin

Sağ Parafarengeal Alanda İri Pleomorfik Adenom

20 Ocak 2022/tarafından admin

Sağ Parotis Tükürük Bezi Derin Lobda Pleomorfik Adenom

1 Şubat 2022/tarafından admin

Sol Parotis Bez Derin Lobda Pleomorfik Adenom

20 Ocak 2022/tarafından admin

Sağ Submandibuler Bezde Pleomorfik Adenom

16 Şubat 2020/tarafından admin

Sağ Submandibuler Tükürük Bezinde Pleomorfik Adenom

16 Şubat 2020/tarafından admin

Sağ Parotis Tükürük Bezinde Pleomorfik Adenom

16 Şubat 2020/tarafından admin

Sağ Parotis Tükürük Bezinde Pleomorfik Adenom

16 Şubat 2020/tarafından admin

Sağ Parotis Tükürük Bezinde Pleomorfik Adenom

16 Şubat 2020/tarafından admin

Sağ Parotis Tükürük Bezinde Pleomorfik Adenom

16 Şubat 2020/tarafından admin

Sağ Parotis Tükürük Bezinde Pleomorfik Adenom

16 Şubat 2020/tarafından admin

Sağ Parotis Tükürük Bezinde Pleomorfik Adenom

16 Şubat 2020/tarafından admin

Pleomorfik Adenom Cerrahisi

16 Şubat 2020/tarafından admin

Parotis Tükürük Bezinde Pleomorfik Adenom

16 Şubat 2020/tarafından admin

Pleomorfik Adenom Cerrahisi

16 Şubat 2020/tarafından admin

Pleomorfik Adenom Cerrahisi

16 Şubat 2020/tarafından admin

Kadın Hastada Pleomorfik Adenom

16 Şubat 2020/tarafından admin

Parotis Bezinde Pleomorfik Adenom

16 Şubat 2020/tarafından admin

Parotis Tükürük Bezinde Pleomorfik Adenom

16 Şubat 2020/tarafından admin

Sol Parotis Tükürük Bezinde Pleomorfik Adenom

16 Şubat 2020/tarafından admin

Sol Parotis Tükürük Bezinde Pleomorfik Adenom

16 Şubat 2020/tarafından admin

Sol Parotis Tükürük Bezinde Pleomorfik Adenom

16 Şubat 2020/tarafından admin

Sol Parotis Tükürük Bezinde Pleomorfik Adenom

16 Şubat 2020/tarafından admin

Sol Parotis Tükürük Bezinde Pleomorfik Adenom

16 Şubat 2020/tarafından admin

Sol Parotis Tükürük Bezinde Pleomorfik Adenom

16 Şubat 2020/tarafından admin

Sol Parotis Tükürük Bezinde Pleomorfik Adenom

16 Şubat 2020/tarafından admin

Selüler Pleomorfik Adenom

16 Şubat 2020/tarafından admin

Sol Parotis Tükürük Bezinde Pleomorfik Adenom

16 Şubat 2020/tarafından admin

Sol Parotis Tükürük Bezinde Pleomorfik Adenom

16 Şubat 2020/tarafından admin

Sol Submandibuler Tükürük Bezinde Pleomorfik Adenom

16 Şubat 2020/tarafından admin

Sol Submandibular Bezde Pleomorfik Adenom

16 Şubat 2020/tarafından admin

Çocuk Hastada Parotis Tükürük Bezinde Pleomorfik Adenom (Mikst Tümör)

16 Şubat 2020/tarafından admin

Sol Parotis Tükürük Bezinde Pleomorfik Adenom

16 Şubat 2020/tarafından admin

Erkek Hastada Pleomorfik Adenom Ameliyatı

16 Şubat 2020/tarafından admin

Tükürük Bezi Pleomorfik Adenom Ameliyatı

15 Şubat 2020/tarafından admin

Warthin Tümörü Cerrahisi

Aynı Sebep (Sigara) İki Ayrı Hastalık

16 Mart 2024/tarafından admin

Sol Parotis Tükürük Bezinde Warthin Tümörü

5 Aralık 2022/tarafından admin

Sağ Parotis Tükürük Bezinde Warthin Tümörü

7 Mayıs 2022/tarafından admin

Küçük Kesi Parotidektomi Ameliyatı

19 Ağustos 2021/tarafından admin

Sol Parotis Tükürük Bezinde Warthin Tümörü (Küçük Kesi Parotidektomi Ameliyatı)

1 Şubat 2022/tarafından admin

Sağ Parotis Tükürük Bezinde Warthin Tümörü

10 Mayıs 2021/tarafından admin

Sol Parotis Tükürük Bezinde Warthin Tümörü

16 Şubat 2020/tarafından admin

Sol Parotis Tükürük Bezinde Warthin Tümörü

16 Şubat 2020/tarafından admin

Sol Parotis Tükürük Bezinde Warthin Tümörü

16 Şubat 2020/tarafından admin

Sağ Parotis Tükürük Bezinde Warthin Tümörü

16 Şubat 2020/tarafından admin

Sol Parotis Tükürük Bezinde Warthin Tümörü

1 Ekim 2020/tarafından admin

Sağ Parotis Tükürük Bezinde Warthin Tümörü

1 Ekim 2020/tarafından admin

Sol parotis tükürük bezinde Warthin Tümörü

13 Ağustos 2020/tarafından admin

Warthin Tümörü Cerrahisi

1 Temmuz 2020/tarafından admin

Erkek Hastada Warthin Tümörü

16 Şubat 2020/tarafından admin

Parotis Tükürük Bezinde Warthin Tümörü

16 Şubat 2020/tarafından admin

Sağ Parotis Tükürük Bezinde Warthin Tümörü

1 Ekim 2020/tarafından admin

Sol Parotis Tükürük Bezinde Warthin Tümörü

17 Aralık 2020/tarafından admin

Sol Parotis Tükürük Bezinde Warthin Tümörü

27 Mayıs 2021/tarafından admin

Kadın Hastanın Sağ Parotis Tükürük Bezinde Warthin Tümörü

23 Haziran 2021/tarafından admin

Sağ Parotis Tükürük Bezinde Warthin Tümörü

19 Ağustos 2021/tarafından admin

Sağ Parotis Tükürük Bezinde Warthin Tümörü (Küçük Kesi Parotidektomi Ameliyatı)

1 Şubat 2022/tarafından admin

Warthin Tümörü Cerrahisi

16 Şubat 2020/tarafından admin

Warthin Tümörü Cerrahisi

16 Şubat 2020/tarafından admin

Warthin Tümörü Cerrahisi

16 Şubat 2020/tarafından admin

Kadın Hastada Warthin Tümörü

16 Şubat 2020/tarafından admin

Tükürük Bezinde Warthin Tümörü

16 Şubat 2020/tarafından admin

Diğer İyi Huylu Tükürük Bezi Kitleleri

Sol Yanakta Lipom

16 Şubat 2020/tarafından admin

Sağ Kulak Önünde Epidermal Kist

1 Temmuz 2020/tarafından admin

Sağ Submandibuler Bezde Bazal Hücreli Adenoma

16 Şubat 2020/tarafından admin

Bazal Hücreli Adenom

16 Şubat 2020/tarafından admin

Lenfadenoma, Nonsebaseöz Tip

16 Şubat 2020/tarafından admin

Parotis Bezinde Benign Lenfoepitelyal Kist

16 Şubat 2020/tarafından admin

Parotis Tükürük Bezinde Keratokistoma

16 Şubat 2020/tarafından admin

Sjogren Sendromu Parotidektomi

16 Şubat 2020/tarafından admin

Sağ Parotis Bezinde Kavernoz Hemanjiom

16 Şubat 2020/tarafından admin

Sol Parotis Tükürük Bezinde Benign Miyoepitelyoma

16 Şubat 2020/tarafından admin

Sol Parotis Tükürük Bezinde Lenfanjioma

16 Şubat 2020/tarafından admin

Epiteloid Hemanjiyom

16 Şubat 2020/tarafından admin

Basit Tükürük Bezi Kisti

16 Şubat 2020/tarafından admin

Sağ Parotis Bezinde Non Sebaseöz Lenfadenoma

1 Temmuz 2020/tarafından admin

Sağ Parotis Tükürük Bezi Derin Lobda Lipom

30 Temmuz 2020/tarafından admin

Sağ Parotis Tükürük Bezinde Sebaseöz Lenfadenoma

30 Temmuz 2020/tarafından admin

Sağ Parotis Bezine Bitişik Sklerozan Polikistik Adenozis

30 Temmuz 2020/tarafından admin

Sol Parotis Tükürük Bezi Derininde İntramusküler Hemanjioma

30 Temmuz 2020/tarafından admin

Sol Aksesuar Parotis Bezinde Bazal Hücreli Adenom

10 Mayıs 2021/tarafından admin

Parotis Tükürük Bezinde Toksoplazma Lenfadeniti

6 Mayıs 2021/tarafından admin

Sol Parotis Bezinde Miyoepitelyoma

27 Mayıs 2021/tarafından admin

Sol Parotis Tükürük Bezinde Reaktif (Büyümüş) Lenf Bezleri

23 Haziran 2021/tarafından admin

Sol Parotis Tükürük Bezinde Lipoma

23 Haziran 2021/tarafından admin

Parotis Tükürük Bezi Yüzeyinde İnfundibuler Kist

23 Aralık 2021/tarafından admin

Tükürük Bezi Kanserleri

Tiroid Cerrahisi

Glomus Tümörü – Paragangliom Cerrahisi

Brankial Yarık Kisti Cerrahisi

Gırtlak – Vokal Kord – Hipofarinks Cerrahileri

Schwannoma (Şıvannom) Cerrahisi

Tükürük Bezi Taşı – Sialadenit Cerrahisi

Ağız İçi ve Dil Kanserleri