Baş ve Boyun Cerrahisi Olgularımız

Bu sayfa, Ocak 2018 ‘den itibaren yaptığımız bir kısım baş-boyun ameliyatlarının özetleri ile çıkartılan kitleleri içermektedir. Hasta mahremiyetini ihlal edecek hiçbir bilgi bulunmamaktadır. İçerikler tamamiyle bilgilendirme amaçlıdır.
Prof. Dr. Çetin Vural
Kulak Burun Boğaz – Baş ve Boyun Cerrahisi Uzmanı

Yumuşak Damakta Adenoid Kistik Karsinom

15 Ekim 2020/tarafından admin

Sağ Parotis Tükürük Bezinde Pleomorfik Adenom

1 Ekim 2020/tarafından admin

Sol Parotis Tükürük Bezi Derin Lobdan Kaynaklanan Pleomorfik Adenom

1 Ekim 2020/tarafından admin

Sol Parotis Tükürük Bezinde Pleomorfik Adenom

1 Ekim 2020/tarafından admin

Sol Parotis Tükürük Bezinde Warthin Tümörü

1 Ekim 2020/tarafından admin

Sağ Parotis Tükürük Bezinde Warthin Tümörü

1 Ekim 2020/tarafından admin

Sağ Parotis Tükürük Bezinde Pleomorfik Adenom

1 Ekim 2020/tarafından admin

Sol Submandibular (Çenealtı) Tükürük Bezinde Taş

1 Ekim 2020/tarafından admin

Sağ Parotis Tükürük Bezinde Warthin Tümörü

1 Ekim 2020/tarafından admin

Sağ Parotis Tükürük Bezinde Pleomorfik Adenom

1 Ekim 2020/tarafından admin

Boyun Sol Tarafta Paragangliom

10 Eylül 2020/tarafından admin

Sağ Parotis Tükürük Bezinde Pleomorfik Adenom

10 Eylül 2020/tarafından admin

Sol Parotis Bezinde Low Grade Mukoepidermoid Karsinom

16 Şubat 2020/tarafından admin

Sol Parotis Bezinde Low Grade Mukoepidermoid Karsinom

16 Şubat 2020/tarafından admin

Yumuşak Damakta Düşük Derece Mukoepidermoid Karsinoma

6 Ağustos 2020/tarafından admin

Sol Parotis Tükürük Bezinde Düşük Dereceli Mukoepidermoid Karsinoma

1 Eylül 2020/tarafından admin

Sağ Parotis Tükürük Bezinde Düşük Dereceli Mukoepidermoid Karsinom

10 Eylül 2020/tarafından admin

Sağ Parotis Tükürük Bezinde Pleomorfik Adenom

10 Eylül 2020/tarafından admin

Tiroit Bezde İri Nodül

1 Eylül 2020/tarafından admin

Çene Altında Noduler Fasciitis

1 Eylül 2020/tarafından admin

Boyun Sağ Tarafta Brankial Yarık Kisti

1 Eylül 2020/tarafından admin

Boyun Sol Tarafta Şah Damarının Çatalına Yerleşen Schwannoma (Şıvannom)

1 Eylül 2020/tarafından admin

Damakta Pleomorfik Adenom

13 Ağustos 2020/tarafından admin

Sol Submandibular (çene altı) Tükürük Bezinde Taş

13 Ağustos 2020/tarafından admin

Sağ Parafarengeal Alanda Schwannoma (Şıvannom)

13 Ağustos 2020/tarafından admin

Sol parotis tükürük bezinde Warthin Tümörü

13 Ağustos 2020/tarafından admin

Alt Dudakta Mukosel

13 Ağustos 2020/tarafından admin

Sol Parotis Tükürük Bezinde Lenfoepitelial Karsinoma

6 Ağustos 2020/tarafından admin

Sağ Parotis Tükürük Bezinde Pleomorfik Adenom

6 Ağustos 2020/tarafından admin

Boyun Sol Tarafta Düşük Dereceli Foliküler Lenfoma

6 Ağustos 2020/tarafından admin

Sol Parotis Tükürük Bezinde Pleomorfik Adenom

6 Ağustos 2020/tarafından admin

Sağ Submandibuler (çene altı) Tükürük Bezinde Adenoid Kistik Karsinom

30 Temmuz 2020/tarafından admin

Sol Parotis Tükürük Bezi Derininde İntramusküler Hemanjioma

30 Temmuz 2020/tarafından admin

Sağ Parotis Tükürük Bezi Derin Lobda Lipom

30 Temmuz 2020/tarafından admin

Sağ Parotis Tükürük Bezinde Sebaseöz Lenfadenoma

30 Temmuz 2020/tarafından admin

Sağ Paragangliom (Karotid Cisim Tümörü, Glomus Karotikum) Ameliyatı

30 Temmuz 2020/tarafından admin

Sağ Parotis Bezine Bitişik Sklerozan Polikistik Adenozis

30 Temmuz 2020/tarafından admin

Sağ Parotis Bezinde Pleomorfik Adenom

1 Temmuz 2020/tarafından admin

Warthin Tümörü Cerrahisi

1 Temmuz 2020/tarafından admin

Sol Parotis Tükürük Bezinde Pleomorfik Adenom

1 Temmuz 2020/tarafından admin

Sağ Parotis Bezinde Non Sebaseöz Lenfadenoma

1 Temmuz 2020/tarafından admin

Sağ Parotis Tükürük Bezinde Pleomorfik Adenom

1 Temmuz 2020/tarafından admin

Sağ Kulak Önünde Epidermal Kist

1 Temmuz 2020/tarafından admin

Sol Parotis Tükürük Bezinde Keratokistoma

27 Mayıs 2020/tarafından admin

Sağ Parafarengeal Boşlukta Dev Schwannoma (Şıvannom)

16 Şubat 2020/tarafından admin

Sağ Parotis Tükürük Bezinde Asinik Hücreli Karsinom

16 Şubat 2020/tarafından admin

Sol Parafarengeal Bölgede Dev Pleomorfik Adenom

16 Şubat 2020/tarafından admin

Radyoterapiye Rağmen İyileşmeyen Gırtlak Kanseri

16 Şubat 2020/tarafından admin

Parotis Tükürük Bezinde Adenoid Kistik Karsinom

16 Şubat 2020/tarafından admin

Papiller Tiroid Kanseri Ameliyatı

16 Şubat 2020/tarafından admin

Sol Parotis Tükürük Bezinde Warthin Tümörü

16 Şubat 2020/tarafından admin

Ağız Tabanında Dermoid Kist

16 Şubat 2020/tarafından admin

Basit Tükürük Bezi Kisti

16 Şubat 2020/tarafından admin

Bazal Hücreli Adenom

16 Şubat 2020/tarafından admin

Boyun Sağ Tarafta Hodgkin Lenfoma

16 Şubat 2020/tarafından admin

Brankial Yarık Kisti Çıkartılması ve Total Tiroidektomi

16 Şubat 2020/tarafından admin

Brankiyal Yarık Kisti

16 Şubat 2020/tarafından admin

Brankiyal Yarık Kisti

16 Şubat 2020/tarafından admin

Epiteloid Hemanjiyom

16 Şubat 2020/tarafından admin

Epitelyal Miyoepitelyal Karsinom

16 Şubat 2020/tarafından admin

Erkek Hastada Warthin Tümörü

16 Şubat 2020/tarafından admin

Glomus Tümörü Cerrahisi

16 Şubat 2020/tarafından admin

Glomus Tümörü Cerrahisi

16 Şubat 2020/tarafından admin

Kadın Hastada Pleomorfik Adenom

16 Şubat 2020/tarafından admin

Lenfadenoma, Nonsebaseöz Tip

16 Şubat 2020/tarafından admin

Sağ Yanakta Şıvannom (Schwannoma)

16 Şubat 2020/tarafından admin

Parafarengeal Bölgede Şıvannom (Schwannoma) Olgusu

16 Şubat 2020/tarafından admin

Parafarengeal Bölgede Soliter Fibroz Tümör

16 Şubat 2020/tarafından admin

Paragangliom (Karotid Cisim, Glomus) Ameliyatı

16 Şubat 2020/tarafından admin

Paragangliom (Karotid Cisim, Glomus Karotikum) Ameliyatı

16 Şubat 2020/tarafından admin

Parotis Bezinde Benign Lenfoepitelyal Kist

16 Şubat 2020/tarafından admin

Parotis Bezinde Pleomorfik Adenom

16 Şubat 2020/tarafından admin

Parotis Tükürük Bezinde Keratokistoma

16 Şubat 2020/tarafından admin

Parotis Tükürük Bezinde Pleomorfik Adenom

16 Şubat 2020/tarafından admin

Parotis Tükürük Bezinde Pleomorfik Adenom

16 Şubat 2020/tarafından admin

Parotis Tükürük Bezinde Warthin Tümörü

16 Şubat 2020/tarafından admin

Pleomorfik Adenom Cerrahisi

16 Şubat 2020/tarafından admin

Pleomorfik Adenom Cerrahisi

16 Şubat 2020/tarafından admin

Pleomorfik Adenom Cerrahisi

16 Şubat 2020/tarafından admin

Sağ Parotis Bezinde Kavernoz Hemanjiom

16 Şubat 2020/tarafından admin

Sağ Parotis Tükürük Bezinde Pleomorfik Adenom

16 Şubat 2020/tarafından admin

Sağ Parotis Tükürük Bezinde Pleomorfik Adenom

16 Şubat 2020/tarafından admin

Sağ Parotis Tükürük Bezinde Pleomorfik Adenom

16 Şubat 2020/tarafından admin

Sağ Parotis Tükürük Bezinde Pleomorfik Adenom

16 Şubat 2020/tarafından admin

Sağ Parotis Tükürük Bezinde Pleomorfik Adenom

16 Şubat 2020/tarafından admin

Sağ Parotis Tükürük Bezinde Pleomorfik Adenom

16 Şubat 2020/tarafından admin

Sağ Parotis Tükürük Bezinde Warthin Tümörü

16 Şubat 2020/tarafından admin

Sağ Submandibuler Bezde Bazal Hücreli Adenoma

16 Şubat 2020/tarafından admin

Sağ Submandibuler Tükürük Bezinde Pleomorfik Adenom

16 Şubat 2020/tarafından admin

Sağ Submandibuler Bezde Pleomorfik Adenom

16 Şubat 2020/tarafından admin

Selüler Pleomorfik Adenom

16 Şubat 2020/tarafından admin

Sjogren Sendromu Parotidektomi

16 Şubat 2020/tarafından admin

Sol Parafarengeal Bölgede Dev Schwannoma (Şıvannom)

16 Şubat 2020/tarafından admin

Sol Parotis Tükürük Bezinde Benign Miyoepitelyoma

16 Şubat 2020/tarafından admin

Sol Parotis Tükürük Bezinde Lenfanjioma

16 Şubat 2020/tarafından admin

Sol Parotis Tükürük Bezinde Pleomorfik Adenom

16 Şubat 2020/tarafından admin

Sol Parotis Tükürük Bezinde Pleomorfik Adenom

16 Şubat 2020/tarafından admin

Sol Parotis Tükürük Bezinde Pleomorfik Adenom

16 Şubat 2020/tarafından admin

Sol Parotis Tükürük Bezinde Pleomorfik Adenom

16 Şubat 2020/tarafından admin

Sol Parotis Tükürük Bezinde Pleomorfik Adenom

16 Şubat 2020/tarafından admin

Sol Parotis Tükürük Bezinde Pleomorfik Adenom

16 Şubat 2020/tarafından admin

Sol Parotis Tükürük Bezinde Pleomorfik Adenom

16 Şubat 2020/tarafından admin

Sol Parotis Tükürük Bezinde Pleomorfik Adenom

16 Şubat 2020/tarafından admin

Sol Parotis Tükürük Bezinde Pleomorfik Adenom

16 Şubat 2020/tarafından admin

Sol Parotis Tükürük Bezinde Warthin Tümörü

16 Şubat 2020/tarafından admin

Sol Parotis Tükürük Bezinde Warthin Tümörü

16 Şubat 2020/tarafından admin

Sol Submandibular Bezde Pleomorfik Adenom

16 Şubat 2020/tarafından admin

Sol Submandibuler Tükürük Bezinde Pleomorfik Adenom

16 Şubat 2020/tarafından admin

Sol Submandibuler Tükürük Bezinde Kronik Sialadenit

16 Şubat 2020/tarafından admin

Sol tarafta Glomus Karotikum (Karotid Cisim) Tümörü

16 Şubat 2020/tarafından admin

Sol Yanakta Lipom

16 Şubat 2020/tarafından admin

Tiroid Adenomatöz Nodül

16 Şubat 2020/tarafından admin

Tiroid Nodüler Adenomatöz Hiperplazi

16 Şubat 2020/tarafından admin

Warthin Tümörü Cerrahisi

16 Şubat 2020/tarafından admin

Warthin Tümörü Cerrahisi

16 Şubat 2020/tarafından admin

Warthin Tümörü Cerrahisi

16 Şubat 2020/tarafından admin

Kadın Hastada Warthin Tümörü

16 Şubat 2020/tarafından admin

Brankial Yarık Kisti

16 Şubat 2020/tarafından admin

Tükürük Bezinde Warthin Tümörü

16 Şubat 2020/tarafından admin

Çocuk Hastada Parotis Tükürük Bezinde Pleomorfik Adenom (Mikst Tümör)

16 Şubat 2020/tarafından admin

Sol Parotis Tükürük Bezinde Pleomorfik Adenom

16 Şubat 2020/tarafından admin

Erkek Hastada Pleomorfik Adenom Ameliyatı

16 Şubat 2020/tarafından admin

Dilde Skuamoz Hücreli Kanser

16 Şubat 2020/tarafından admin

Paragangliom (Karotid Cisim, Glomus Karotikum) Ameliyatı

16 Şubat 2020/tarafından admin

Tükürük Bezi Pleomorfik Adenom Ameliyatı

15 Şubat 2020/tarafından admin