Baş ve Boyun Cerrahisi Vakalarımız

Bu sayfa, Ocak 2018 ‘den itibaren yaptığımız bir kısım baş-boyun ameliyatlarının özetleri ile çıkartılan kitleleri içermektedir. Hasta mahremiyetini ihlal edecek hiçbir bilgi bulunmamaktadır. İçerikler tamamiyle bilgilendirme amaçlıdır.
Prof. Dr. Çetin Vural
Kulak Burun Boğaz – Baş ve Boyun Cerrahisi Uzmanı

Sol Parotis Tükürük Bezinde Yüzeysel Parotidektomi

27 Mayıs 2020/tarafından admin

Sağ Parafarengeal Boşlukta Dev Schwannoma (Şıvannom)

16 Şubat 2020/tarafından admin

Sağ Parotis Tükürük Bezinde Asinik Hücreli Karsinom

16 Şubat 2020/tarafından admin

Sol Parafarengeal Bölgede Dev Pleomorfik Adenom

16 Şubat 2020/tarafından admin

Radyoterapiye Rağmen İyileşmeyen Gırtlak Kanseri

16 Şubat 2020/tarafından admin

Parotis Tükürük Bezinde Adenoid Kistik Karsinom

16 Şubat 2020/tarafından admin

Papiller Tiroid Kanseri Ameliyatı

16 Şubat 2020/tarafından admin

Sol Parotis Bezinde Low Grade Mukoepidermoid Karsinom

16 Şubat 2020/tarafından admin

Sol Parotis Bezinde Low Grade Mukoepidermoid Karsinom

16 Şubat 2020/tarafından admin

Sol Parotis Tükürük Bezinde Warthin Tümörü

16 Şubat 2020/tarafından admin

Ağız Tabanında Dermoid Kist

16 Şubat 2020/tarafından admin

Basit Tükürük Bezi Kisti

16 Şubat 2020/tarafından admin

Bazal Hücreli Adenom

16 Şubat 2020/tarafından admin

Boyun Sağ Tarafta Hodgkin Lenfoma

16 Şubat 2020/tarafından admin

Brankial Yarık Kisti Çıkartılması ve Total Tiroidektomi

16 Şubat 2020/tarafından admin

Brankiyal Yarık Kisti

16 Şubat 2020/tarafından admin

Brankiyal Yarık Kisti

16 Şubat 2020/tarafından admin

Epiteloid Hemanjiyom

16 Şubat 2020/tarafından admin

Epitelyal Miyoepitelyal Karsinom

16 Şubat 2020/tarafından admin

Erkek Hastada Warthin Tümörü

16 Şubat 2020/tarafından admin

Glomus Tümörü Cerrahisi

16 Şubat 2020/tarafından admin

Glomus Tümörü Cerrahisi

16 Şubat 2020/tarafından admin

Kadın Hastada Pleomorfik Adenom

16 Şubat 2020/tarafından admin

Lenfadenoma, Nonsebaseöz Tip

16 Şubat 2020/tarafından admin

Sağ Yanakta Şıvannom (Schwannoma)

16 Şubat 2020/tarafından admin

Parafarengeal Bölgede Şıvannom (Schwannoma) Olgusu

16 Şubat 2020/tarafından admin

Parafarengeal Bölgede Soliter Fibroz Tümör

16 Şubat 2020/tarafından admin

Paragangliom (Karotid Cisim, Glomus) Ameliyatı

16 Şubat 2020/tarafından admin

Paragangliom (Karotid Cisim, Glomus Karotikum) Ameliyatı

16 Şubat 2020/tarafından admin

Parotis Bezinde Benign Lenfoepitelyal Kist

16 Şubat 2020/tarafından admin

Parotis Bezinde Pleomorfik Adenom

16 Şubat 2020/tarafından admin

Parotis Tükürük Bezinde Keratokistoma

16 Şubat 2020/tarafından admin

Parotis Tükürük Bezinde Pleomorfik Adenom

16 Şubat 2020/tarafından admin

Parotis Tükürük Bezinde Pleomorfik Adenom

16 Şubat 2020/tarafından admin

Parotis Tükürük Bezinde Warthin Tümörü

16 Şubat 2020/tarafından admin

Pleomorfik Adenom Cerrahisi

16 Şubat 2020/tarafından admin

Pleomorfik Adenom Cerrahisi

16 Şubat 2020/tarafından admin

Pleomorfik Adenom Cerrahisi

16 Şubat 2020/tarafından admin

Sağ Parotis Bezinde Kavernoz Hemanjiom

16 Şubat 2020/tarafından admin

Sağ Parotis Tükürük Bezinde Pleomorfik Adenom

16 Şubat 2020/tarafından admin

Sağ Parotis Tükürük Bezinde Pleomorfik Adenom

16 Şubat 2020/tarafından admin

Sağ Parotis Tükürük Bezinde Pleomorfik Adenom

16 Şubat 2020/tarafından admin

Sağ Parotis Tükürük Bezinde Pleomorfik Adenom

16 Şubat 2020/tarafından admin

Sağ Parotis Tükürük Bezinde Pleomorfik Adenom

16 Şubat 2020/tarafından admin

Sağ Parotis Tükürük Bezinde Pleomorfik Adenom

16 Şubat 2020/tarafından admin

Sağ Parotis Tükürük Bezinde Warthin Tümörü

16 Şubat 2020/tarafından admin

Sağ Submandibuler Bezde Bazal Hücreli Adenoma

16 Şubat 2020/tarafından admin

Sağ Submandibuler Tükürük Bezinde Pleomorfik Adenom

16 Şubat 2020/tarafından admin

Sağ Submandibuler Bezde Pleomorfik Adenom

16 Şubat 2020/tarafından admin

Selüler Pleomorfik Adenom

16 Şubat 2020/tarafından admin

Sjogren Sendromu Parotidektomi

16 Şubat 2020/tarafından admin

Sol Parafarengeal Bölgede Dev Schwannoma (Şıvannom)

16 Şubat 2020/tarafından admin

Sol Parotis Tükürük Bezinde Benign Miyoepitelyoma

16 Şubat 2020/tarafından admin

Sol Parotis Tükürük Bezinde Lenfanjioma

16 Şubat 2020/tarafından admin

Sol Parotis Tükürük Bezinde Pleomorfik Adenom

16 Şubat 2020/tarafından admin

Sol Parotis Tükürük Bezinde Pleomorfik Adenom

16 Şubat 2020/tarafından admin

Sol Parotis Tükürük Bezinde Pleomorfik Adenom

16 Şubat 2020/tarafından admin

Sol Parotis Tükürük Bezinde Pleomorfik Adenom

16 Şubat 2020/tarafından admin

Sol Parotis Tükürük Bezinde Pleomorfik Adenom

16 Şubat 2020/tarafından admin

Sol Parotis Tükürük Bezinde Pleomorfik Adenom

16 Şubat 2020/tarafından admin

Sol Parotis Tükürük Bezinde Pleomorfik Adenom

16 Şubat 2020/tarafından admin

Sol Parotis Tükürük Bezinde Pleomorfik Adenom

16 Şubat 2020/tarafından admin

Sol Parotis Tükürük Bezinde Pleomorfik Adenom

16 Şubat 2020/tarafından admin

Sol Parotis Tükürük Bezinde Warthin Tümörü

16 Şubat 2020/tarafından admin

Sol Parotis Tükürük Bezinde Warthin Tümörü

16 Şubat 2020/tarafından admin

Sol Submandibular Bezde Pleomorfik Adenom

16 Şubat 2020/tarafından admin

Sol Submandibuler Tükürük Bezinde Pleomorfik Adenom

16 Şubat 2020/tarafından admin

Sol Submandibuler Tükürük Bezinde Kronik Sialadenit

16 Şubat 2020/tarafından admin

Sol tarafta Glomus Karotikum (Karotid Cisim) Tümörü

16 Şubat 2020/tarafından admin

Sol Yanakta Lipom

16 Şubat 2020/tarafından admin

Tiroid Adenomatöz Nodül

16 Şubat 2020/tarafından admin

Tiroid Nodüler Adenomatöz Hiperplazi

16 Şubat 2020/tarafından admin

Warthin Tümörü Cerrahisi

16 Şubat 2020/tarafından admin

Warthin Tümörü Cerrahisi

16 Şubat 2020/tarafından admin

Warthin Tümörü Cerrahisi

16 Şubat 2020/tarafından admin

Kadın Hastada Warthin Tümörü

16 Şubat 2020/tarafından admin

Brankial Yarık Kisti

16 Şubat 2020/tarafından admin

Tükürük Bezinde Warthin Tümörü

16 Şubat 2020/tarafından admin

Çocuk Hastada Parotis Tükürük Bezinde Pleomorfik Adenom (Mikst Tümör)

16 Şubat 2020/tarafından admin

Sol Parotis Tükürük Bezinde Pleomorfik Adenom

16 Şubat 2020/tarafından admin

Erkek Hastada Pleomorfik Adenom Ameliyatı

16 Şubat 2020/tarafından admin

Dilde Skuamoz Hücreli Kanser

16 Şubat 2020/tarafından admin

Paragangliom (Karotid Cisim, Glomus Karotikum) Ameliyatı

16 Şubat 2020/tarafından admin

Tükürük Bezi Pleomorfik Adenom Ameliyatı

15 Şubat 2020/tarafından admin