Baş ve Boyun Cerrahisi Olgularımız

Bu sayfa, Ocak 2018 ‘den itibaren yaptığımız bir kısım baş-boyun ameliyatlarının özetleri ile çıkartılan kitleleri içermektedir. Hasta mahremiyetini ihlal edecek hiçbir bilgi bulunmamaktadır. İçerikler tamamiyle bilgilendirme amaçlıdır.
Prof. Dr. Çetin Vural
Kulak Burun Boğaz – Baş ve Boyun Cerrahisi Uzmanı

Sağ Maksiller Kemik Ön Duvarında Osteoblastom

6 Ocak 2022/tarafından admin

Tiroit Sağ Lobda İri Nodüller ve Sol Parotis Bezde Pleomorfik Adenom

6 Ocak 2022/tarafından admin

Sağ Parotis Tükürük Bezinde Pleomorfik Adenom (Küçük Kesi Parotidektomi Ameliyatı)

6 Ocak 2022/tarafından admin

Sağ Parotis Tükürük Bezinde Tekrarlamış Pleomorfik Adenom

23 Aralık 2021/tarafından admin

Sağ Parotis Bezde Tekrarlamış Pleomorfik Adenom

21 Aralık 2021/tarafından admin

Sol Vokal Kordda (Ses Teli) Skuamoz Hücreli Kanser

23 Aralık 2021/tarafından admin

Parotis Tükürük Bezi Yüzeyinde İnfundibuler Kist

23 Aralık 2021/tarafından admin

Dil Kökünde İyi Huylu Kist

23 Aralık 2021/tarafından admin

Tiroit Bezinde Multifokal Papiller Karsinom

23 Aralık 2021/tarafından admin

Boyun Sol Tarafta Brankial Yarık Kisti

23 Aralık 2021/tarafından admin

Sol Vokal Kord (Ses Teli) Skuamoz Hücreli Kanserinin Laser Cerrahisi ile Tedavisi

18 Kasım 2021/tarafından admin

Küçük Kesi Parotidektomi Ameliyatı

19 Ağustos 2021/tarafından admin

Sağ Parotis Tükürük Bezinde Warthin Tümörü

19 Ağustos 2021/tarafından admin

Sol Vokal Kord (Ses Teli) Skuamoz Hücreli Kanserinin Laser Cerrahisi ile Tedavisi

6 Mayıs 2021/tarafından admin

Sağ Maksiller (Göz Altı) Sinüste İnverted Papillom

24 Haziran 2021/tarafından admin

Sağ Vokal Kordda (Ses Teli) Skuamoz Hücreli Karsinom

23 Haziran 2021/tarafından admin

Boyun Sağ Tarafta Glomus (Karotid Cisim) Tümörü

23 Haziran 2021/tarafından admin

Tiroit Bezinde Papiller Mikrokanser Odakları

23 Haziran 2021/tarafından admin

Sağ Parotis Tükürük Bezinde Asinik Hücreli Karsinom

23 Haziran 2021/tarafından admin

Osteoplastik Frontal Sinüs Ameliyatı

23 Haziran 2021/tarafından admin

Kadın Hastanın Sağ Parotis Tükürük Bezinde Warthin Tümörü

23 Haziran 2021/tarafından admin

Çocuk Hastanın Ağız Tabanında Mukosel

23 Haziran 2021/tarafından admin

Sol Parotis Tükürük Bezinde Lipoma

23 Haziran 2021/tarafından admin

Sol Parotis Tükürük Bezinde Reaktif (Büyümüş) Lenf Bezleri

23 Haziran 2021/tarafından admin

Dil Kökü – Hipofarenkste Papillom

23 Haziran 2021/tarafından admin

Tiroit Bezinde İri Nodüller

23 Haziran 2021/tarafından admin

Hipofarenkste Skuamoz Hücreli Karsinom

23 Haziran 2021/tarafından admin

Sol Aksesuar Parotis Bezinde Bazal Hücreli Adenom

10 Mayıs 2021/tarafından admin

Sol Parotis Tükürük Bezinde Warthin Tümörü

27 Mayıs 2021/tarafından admin

Sol Parotis Tükürük Bezinde Pleomorfik Adenom

27 Mayıs 2021/tarafından admin

Sol Parotis Bezinde Miyoepitelyoma

27 Mayıs 2021/tarafından admin

Sol Parotis Tükürük Bezinde Pleomorfik Adenom

10 Mayıs 2021/tarafından admin

Sağ Parotis Tükürük Bezinde Warthin Tümörü

10 Mayıs 2021/tarafından admin

Sol Parotis Bezinde Pleomorfik Adenom

10 Mayıs 2021/tarafından admin

Sol Parotis Tükürük Bezinde Tekrarlayan Pleomorfik Adenom

6 Mayıs 2021/tarafından admin

Parotis Tükürük Bezinde Toksoplazma Lenfadeniti

6 Mayıs 2021/tarafından admin

Sol Parotis Bezinde Pleomorfik Adenom, Küçük Kesi Parotis Ameliyatı

15 Nisan 2021/tarafından admin

Tiroit Bezinde Kanser Şüpheli Nodüller

15 Nisan 2021/tarafından admin

Alt Dudakta Skuamoz Hücreli Karsinom

4 Mart 2021/tarafından admin

Dilde Tekrarlamış Skuamoz Hücreli Karsinom

16 Şubat 2020/tarafından admin

Dil Sağ Tarafta Skuamoz Hücreli Kanser

4 Mart 2021/tarafından admin

Boyun Metastazı Yapmış Tiroit Medüller Kanseri

15 Nisan 2021/tarafından admin

Ağız Tabanında Ranula

4 Mart 2021/tarafından admin

Sol Parotis Tükürük Bezinde Pleomorfik Adenom

4 Mart 2021/tarafından admin

Ensede Lipom ve Boyun Sol Tarafta Anaplastik Kanser Metastazı

4 Mart 2021/tarafından admin

Sağ Parotid Bezde Brankial Yarık Kisti

4 Mart 2021/tarafından admin

Sağ Parotis Tükürük Bezinde Pleomorfik Adenom

4 Mart 2021/tarafından admin

Submandibuler Bezde Sialolitiazis (Tükürük Bezi Taşı)

4 Mart 2021/tarafından admin

Alt Dudakta Keratoakantom

4 Mart 2021/tarafından admin

Sağ Parafarengeal Bölgede Pleomorfik Adenom

21 Aralık 2020/tarafından admin

Çocuk Hastada Sağ Submandibular (çene altı) Tükürük Bezinde Pleomorfik Adenom

17 Aralık 2020/tarafından admin

Boyunda İyi Huylu Lenf Bezi Büyümesi

17 Aralık 2020/tarafından admin

Sol Parotis Tükürük Bezinde Warthin Tümörü

17 Aralık 2020/tarafından admin

Sağ Parotis Tükürük Bezinde Pleomorfik Adenom

17 Aralık 2020/tarafından admin

Sağ Parotis Tükürük Bezinde Pleomorfik Adenom

17 Aralık 2020/tarafından admin

Yumuşak Damakta Adenoid Kistik Karsinom

15 Ekim 2020/tarafından admin

Sağ Parotis Tükürük Bezinde Pleomorfik Adenom

1 Ekim 2020/tarafından admin

Sol Parotis Tükürük Bezi Derin Lobdan Kaynaklanan Pleomorfik Adenom

1 Ekim 2020/tarafından admin

Sol Parotis Tükürük Bezinde Pleomorfik Adenom

1 Ekim 2020/tarafından admin

Sol Parotis Tükürük Bezinde Warthin Tümörü

1 Ekim 2020/tarafından admin

Sağ Parotis Tükürük Bezinde Warthin Tümörü

1 Ekim 2020/tarafından admin

Sağ Parotis Tükürük Bezinde Pleomorfik Adenom

1 Ekim 2020/tarafından admin

Sol Submandibular (Çenealtı) Tükürük Bezinde Taş

1 Ekim 2020/tarafından admin

Sağ Parotis Tükürük Bezinde Warthin Tümörü

1 Ekim 2020/tarafından admin

Sağ Parotis Tükürük Bezinde Pleomorfik Adenom

1 Ekim 2020/tarafından admin

Boyun Sol Tarafta Paragangliom

10 Eylül 2020/tarafından admin

Sağ Parotis Tükürük Bezinde Pleomorfik Adenom

10 Eylül 2020/tarafından admin

Sol Parotis Bezinde Low Grade Mukoepidermoid Karsinom

16 Şubat 2020/tarafından admin

Sol Parotis Bezinde Low Grade Mukoepidermoid Karsinom

16 Şubat 2020/tarafından admin

Yumuşak Damakta Düşük Derece Mukoepidermoid Karsinoma

6 Ağustos 2020/tarafından admin

Sol Parotis Tükürük Bezinde Düşük Dereceli Mukoepidermoid Karsinoma

1 Eylül 2020/tarafından admin

Sağ Parotis Tükürük Bezinde Düşük Dereceli Mukoepidermoid Karsinom

10 Eylül 2020/tarafından admin

Sağ Parotis Tükürük Bezinde Pleomorfik Adenom

10 Eylül 2020/tarafından admin

Tiroit Bezde İri Nodül

1 Eylül 2020/tarafından admin

Çene Altında Noduler Fasciitis

1 Eylül 2020/tarafından admin

Boyun Sağ Tarafta Brankial Yarık Kisti

1 Eylül 2020/tarafından admin

Boyun Sol Tarafta Şah Damarının Çatalına Yerleşen Schwannoma (Şıvannom)

1 Eylül 2020/tarafından admin

Damakta Pleomorfik Adenom

13 Ağustos 2020/tarafından admin

Sol Submandibular (çene altı) Tükürük Bezinde Taş

13 Ağustos 2020/tarafından admin

Sağ Parafarengeal Alanda Schwannoma (Şıvannom)

13 Ağustos 2020/tarafından admin

Sol parotis tükürük bezinde Warthin Tümörü

13 Ağustos 2020/tarafından admin

Alt Dudakta Mukosel

13 Ağustos 2020/tarafından admin

Sol Parotis Tükürük Bezinde Lenfoepitelial Karsinoma

6 Ağustos 2020/tarafından admin

Sağ Parotis Tükürük Bezinde Pleomorfik Adenom

6 Ağustos 2020/tarafından admin

Boyun Sol Tarafta Düşük Dereceli Foliküler Lenfoma

6 Ağustos 2020/tarafından admin

Sol Parotis Tükürük Bezinde Pleomorfik Adenom

6 Ağustos 2020/tarafından admin

Sağ Submandibuler (çene altı) Tükürük Bezinde Adenoid Kistik Karsinom

30 Temmuz 2020/tarafından admin

Sol Parotis Tükürük Bezi Derininde İntramusküler Hemanjioma

30 Temmuz 2020/tarafından admin

Sağ Parotis Tükürük Bezi Derin Lobda Lipom

30 Temmuz 2020/tarafından admin

Sağ Parotis Tükürük Bezinde Sebaseöz Lenfadenoma

30 Temmuz 2020/tarafından admin

Sağ Paragangliom (Karotid Cisim Tümörü, Glomus Karotikum) Ameliyatı

30 Temmuz 2020/tarafından admin

Sağ Parotis Bezine Bitişik Sklerozan Polikistik Adenozis

30 Temmuz 2020/tarafından admin

Sağ Parotis Bezinde Pleomorfik Adenom

1 Temmuz 2020/tarafından admin

Warthin Tümörü Cerrahisi

1 Temmuz 2020/tarafından admin

Sol Parotis Tükürük Bezinde Pleomorfik Adenom

1 Temmuz 2020/tarafından admin

Sağ Parotis Bezinde Non Sebaseöz Lenfadenoma

1 Temmuz 2020/tarafından admin

Sağ Parotis Tükürük Bezinde Pleomorfik Adenom

1 Temmuz 2020/tarafından admin

Sağ Kulak Önünde Epidermal Kist

1 Temmuz 2020/tarafından admin

Sağ Parafarengeal Boşlukta Dev Schwannoma (Şıvannom)

16 Şubat 2020/tarafından admin

Sağ Parotis Tükürük Bezinde Asinik Hücreli Karsinom

16 Şubat 2020/tarafından admin

Sol Parafarengeal Bölgede Dev Pleomorfik Adenom

16 Şubat 2020/tarafından admin

Radyoterapiye Rağmen İyileşmeyen Gırtlak Kanseri

16 Şubat 2020/tarafından admin

Parotis Tükürük Bezinde Adenoid Kistik Karsinom

16 Şubat 2020/tarafından admin

Papiller Tiroid Kanseri Ameliyatı

16 Şubat 2020/tarafından admin

Sol Parotis Tükürük Bezinde Warthin Tümörü

16 Şubat 2020/tarafından admin

Ağız Tabanında Dermoid Kist

16 Şubat 2020/tarafından admin

Basit Tükürük Bezi Kisti

16 Şubat 2020/tarafından admin

Bazal Hücreli Adenom

16 Şubat 2020/tarafından admin

Boyun Sağ Tarafta Hodgkin Lenfoma

16 Şubat 2020/tarafından admin

Brankial Yarık Kisti Çıkartılması ve Total Tiroidektomi

16 Şubat 2020/tarafından admin

Brankiyal Yarık Kisti

16 Şubat 2020/tarafından admin

Brankiyal Yarık Kisti

16 Şubat 2020/tarafından admin

Epiteloid Hemanjiyom

16 Şubat 2020/tarafından admin

Epitelyal Miyoepitelyal Karsinom

16 Şubat 2020/tarafından admin

Erkek Hastada Warthin Tümörü

16 Şubat 2020/tarafından admin

Glomus Tümörü Cerrahisi

16 Şubat 2020/tarafından admin

Glomus Tümörü Cerrahisi

16 Şubat 2020/tarafından admin

Kadın Hastada Pleomorfik Adenom

16 Şubat 2020/tarafından admin

Lenfadenoma, Nonsebaseöz Tip

16 Şubat 2020/tarafından admin

Sağ Yanakta Şıvannom (Schwannoma)

16 Şubat 2020/tarafından admin

Parafarengeal Bölgede Şıvannom (Schwannoma) Olgusu

16 Şubat 2020/tarafından admin

Parafarengeal Bölgede Soliter Fibroz Tümör

16 Şubat 2020/tarafından admin

Paragangliom (Karotid Cisim, Glomus) Ameliyatı

16 Şubat 2020/tarafından admin

Paragangliom (Karotid Cisim, Glomus Karotikum) Ameliyatı

16 Şubat 2020/tarafından admin

Parotis Bezinde Benign Lenfoepitelyal Kist

16 Şubat 2020/tarafından admin

Parotis Bezinde Pleomorfik Adenom

16 Şubat 2020/tarafından admin

Parotis Tükürük Bezinde Keratokistoma

16 Şubat 2020/tarafından admin

Parotis Tükürük Bezinde Pleomorfik Adenom

16 Şubat 2020/tarafından admin

Parotis Tükürük Bezinde Pleomorfik Adenom

16 Şubat 2020/tarafından admin

Parotis Tükürük Bezinde Warthin Tümörü

16 Şubat 2020/tarafından admin

Pleomorfik Adenom Cerrahisi

16 Şubat 2020/tarafından admin

Pleomorfik Adenom Cerrahisi

16 Şubat 2020/tarafından admin

Pleomorfik Adenom Cerrahisi

16 Şubat 2020/tarafından admin

Sağ Parotis Bezinde Kavernoz Hemanjiom

16 Şubat 2020/tarafından admin

Sağ Parotis Tükürük Bezinde Pleomorfik Adenom

16 Şubat 2020/tarafından admin

Sağ Parotis Tükürük Bezinde Pleomorfik Adenom

16 Şubat 2020/tarafından admin

Sağ Parotis Tükürük Bezinde Pleomorfik Adenom

16 Şubat 2020/tarafından admin

Sağ Parotis Tükürük Bezinde Pleomorfik Adenom

16 Şubat 2020/tarafından admin

Sağ Parotis Tükürük Bezinde Pleomorfik Adenom

16 Şubat 2020/tarafından admin

Sağ Parotis Tükürük Bezinde Pleomorfik Adenom

16 Şubat 2020/tarafından admin

Sağ Parotis Tükürük Bezinde Warthin Tümörü

16 Şubat 2020/tarafından admin

Sağ Submandibuler Bezde Bazal Hücreli Adenoma

16 Şubat 2020/tarafından admin

Sağ Submandibuler Tükürük Bezinde Pleomorfik Adenom

16 Şubat 2020/tarafından admin

Sağ Submandibuler Bezde Pleomorfik Adenom

16 Şubat 2020/tarafından admin

Selüler Pleomorfik Adenom

16 Şubat 2020/tarafından admin

Sjogren Sendromu Parotidektomi

16 Şubat 2020/tarafından admin

Sol Parafarengeal Bölgede Dev Schwannoma (Şıvannom)

16 Şubat 2020/tarafından admin

Sol Parotis Tükürük Bezinde Benign Miyoepitelyoma

16 Şubat 2020/tarafından admin

Sol Parotis Tükürük Bezinde Lenfanjioma

16 Şubat 2020/tarafından admin

Sol Parotis Tükürük Bezinde Pleomorfik Adenom

16 Şubat 2020/tarafından admin

Sol Parotis Tükürük Bezinde Pleomorfik Adenom

16 Şubat 2020/tarafından admin

Sol Parotis Tükürük Bezinde Pleomorfik Adenom

16 Şubat 2020/tarafından admin

Sol Parotis Tükürük Bezinde Pleomorfik Adenom

16 Şubat 2020/tarafından admin

Sol Parotis Tükürük Bezinde Pleomorfik Adenom

16 Şubat 2020/tarafından admin

Sol Parotis Tükürük Bezinde Pleomorfik Adenom

16 Şubat 2020/tarafından admin

Sol Parotis Tükürük Bezinde Pleomorfik Adenom

16 Şubat 2020/tarafından admin

Sol Parotis Tükürük Bezinde Pleomorfik Adenom

16 Şubat 2020/tarafından admin

Sol Parotis Tükürük Bezinde Pleomorfik Adenom

16 Şubat 2020/tarafından admin

Sol Parotis Tükürük Bezinde Warthin Tümörü

16 Şubat 2020/tarafından admin

Sol Parotis Tükürük Bezinde Warthin Tümörü

16 Şubat 2020/tarafından admin

Sol Submandibular Bezde Pleomorfik Adenom

16 Şubat 2020/tarafından admin

Sol Submandibuler Tükürük Bezinde Pleomorfik Adenom

16 Şubat 2020/tarafından admin

Sol Submandibuler Tükürük Bezinde Kronik Sialadenit

16 Şubat 2020/tarafından admin

Sol tarafta Glomus Karotikum (Karotid Cisim) Tümörü

16 Şubat 2020/tarafından admin

Sol Yanakta Lipom

16 Şubat 2020/tarafından admin

Tiroid Adenomatöz Nodül

16 Şubat 2020/tarafından admin

Tiroid Nodüler Adenomatöz Hiperplazi

16 Şubat 2020/tarafından admin

Warthin Tümörü Cerrahisi

16 Şubat 2020/tarafından admin

Warthin Tümörü Cerrahisi

16 Şubat 2020/tarafından admin

Warthin Tümörü Cerrahisi

16 Şubat 2020/tarafından admin

Kadın Hastada Warthin Tümörü

16 Şubat 2020/tarafından admin

Brankial Yarık Kisti

16 Şubat 2020/tarafından admin

Tükürük Bezinde Warthin Tümörü

16 Şubat 2020/tarafından admin

Çocuk Hastada Parotis Tükürük Bezinde Pleomorfik Adenom (Mikst Tümör)

16 Şubat 2020/tarafından admin

Sol Parotis Tükürük Bezinde Pleomorfik Adenom

16 Şubat 2020/tarafından admin

Erkek Hastada Pleomorfik Adenom Ameliyatı

16 Şubat 2020/tarafından admin

Paragangliom (Karotid Cisim, Glomus Karotikum) Ameliyatı

16 Şubat 2020/tarafından admin

Tükürük Bezi Pleomorfik Adenom Ameliyatı

15 Şubat 2020/tarafından admin