Dilde Tekrarlamış Skuamoz Hücreli Karsinom

Dilde Skuamoz Hücreli Kanser

Yetmiş yaşında erkek hasta dil ucunda yara nedeniyle başvurdu. Hastanın 2 yıl kadar önce başka bir merkezde dil sol tarafta skuamoz hücreli kanser nedeniyle ameliyat edildiği ve dilin tümörlü kısmı ile boyunda lenf bezelerinin çıkartılması işlemlerinin uygulandığı öğrenildi.

Bu ameliyattan 1,5 yıl kadar sonra dil ön kısımda bir sertlik oluşmuş ve alınan biyopsi sonucunun ağız, boğaz, yutak ve gırtlak bölgelerinde en sık görülen kötü huylu tümör olan skuamoz hücreli kanser olarak raporlanması üzerine hasta merkezimize başvurmuştu.

Hastamızın dil ön, sol taraftaki tekrarlamış tümörü, etrafında bir miktar sağlıklı dil dokusu ile birlikte çıkartıldı.

Ameliyat sonrası dönemi sorunsuz atlatan ve dil fonksiyonlarına (konuşma, yutma) ait ciddi bir kayıp yaşamayan hasta takip amacıyla aralıklı kontrollere çağırılarak taburcu edildi.