Prof. Dr. Çetin Vural

Prof. Dr. Çetin Vural

Prof. Dr. Çetin Vural Konya’da 1960 yılında doğdu. Ankara Bahçelievler İlkokulu’nu, Ankara Deneme Lisesi orta kısmını ve 1977 yılında Ankara Fen Lisesi’ni bitirdi. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden 1984 yılında mezun oldu.

Zorunlu hizmetini tamamladıktan sonra Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Kulak Burun Boğaz hastalıkları ihtisasına başlayarak 1990 yılında Kulak Burun Boğaz uzmanı oldu. Aynı hastanenin Kulak Burun Boğaz kliniğinde başasistan olarak çalışmaya başladı ve 1998 yılında sınav kazanarak Şişli Etfal Hastanesi Kulak Burun Boğaz kliniği şef yardımcısı oldu. Gereken sınavları ve aşamaları 2003 yılı Nisan ayında tamamladıktan sonra Kulak Burun Boğaz dalında doçent ünvanını aldı.

Bu süre içerisinde 1994 yılında 3 ay ABD, Indianapolis şehrinde ve 2000-2001’de ABD, Pittsburgh Üniversitesi Tıp Merkezi’nde baş boyun ve kulak hastalıkları alanında çalıştı ve bilimsel araştırmalarda yer aldı. İtalya’da yöneticiliğini Profesör Paolo Miccoli’nin yaptığı Pisa Üniversitesi Endokrin Cerrahisi Merkezi’nde 2005 yılında ve Almanya’da yöneticiliğini Henning Dralle’nin yaptığı Halle Üniversitesi Genel, Visseral Cerrahi Bölümü’nde 2009 yılında tiroit ve paratiroit cerrahisinde yenilikçi yaklaşımlar konusunda bilgi ve deneyim artırmak amacıyla bulundu.

Dr. Çetin Vural, Şubat 2012 tarihinde Profesörlük kadrosuna atanarak Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz, Baş ve Boyun Cerrahisi Anabilim Dalı başkanlığına getirilmiştir. Aralık 2017 tarihine kadar bu görevini sürdüren Dr. Çetin Vural Acıbadem Kadıköy Hastanesi’nde çalışmalarına devam etmektedir.

Dr. Çetin Vural’ın bilimsel H indeksi 12 olup, bilimsel çalışmaları 526 atıf almıştır.

Mesleki İlgi Alanları:

 • Tiroid ve paratiroid kanser ve tümörleri
 • Tükürük bezi tümörleri
 • Parotis bezi tümörleri
 • Parafarenreal bölge tümörleri
 • Gırtlak kanser ve tümörleri
 • Boğaz ve yutak kanser ve tümörleri
 • Ağız kanser ve tümörleri
 • Dil kanser ve tümörleri
 • Orta kulak cerrahisi
 • Otoskleroz
 • Kronik orta kulak iltihabı
 • Kolesteatom
 • Parotis tümörleri