Epitelyal Miyoepitelyal Karsinom

Epitelyal Miyoepitelyal Karsinom

63 yaşında erkek hasta 2.5 yıl önce fark ettiği sol kulak altında şişlik yakınmasıyla başvurdu. Muayenede sol parotis bezi alt kısımda 5 cm kadar çapta kitle saptandı. Önceden yapılan iğne biyopsisi sonucu, Warthin veya Mukoepidermoid Kanser yönünden şüpheli olarak rapor edilmişti. Hastaya sol parotidektomi ameliyatı yapıldı. Kitlenin cilde ve derin dokulara uzandığı gözlendi. Ameliyat sonrası çıkartılan dokuların histopatolojik inceleme sonucu Epitelyal Miyoepitelyal Karsinom şeklinde rapor edildi. Hasta radyoterapi tedavisi için radyasyon onkolojisi merkezine yönlendirildi.