Tükürük Bezi Pleomorfik Adenom Ameliyatı

Erkek Hastada Pleomorfik Adenom Cerrahisi

23 yaşında erkek hasta, 5-6 yıldır sağ kulak önünde mevcut olan kitle yakınmasıyla başvurdu. Hastaya sinir mönitörü kullanılarak sağ yüzeysel parotidektomi ameliyatı uygulandı.

Yüz sinirlerinin bütünlüğünün korunduğu bu ameliyatla tümör, etrafını çevreleyen kılıf zarar görmeden, bir miktar da sağlıklı tükürük bezi dokusu ile çıkartıldı.

Patolojik inceleme sonucu Pleomorfik Adenom olarak raporlandı. Başka ek tedavilere ihtiyaç ortadan kalktı.