Kadın Hastanın Sağ Parotis Tükürük Bezinde Warthin Tümörü

Yetmiş iki yaşında kadın hasta sağ kulak önünde 4 ay kadar önce fark ettiği kitle nedeniyle başvurdu. Yapılan radyolojik incelemelerde sağ parotis tükürük bezinde tümör olduğu anlaşıldı. Hastamıza sinir monitör cihazı kullanılarak sağ yüzeysel parotidektomi ameliyatı yapıldı. Ameliyat ve sonrası dönemi sorunsuz geçiren, yüz sinirine ilişkin bir rahatsızlık yaşamayan hastamız 2. gün taburcu edildi. Çıkartılan dokuların histopatolojik incelemesi sonucu iyi huylu bir tükürük bezi tümörü olan Warthin olarak rapor edildi ve tedavi tamamlanmış oldu. Geçmişte sigara tiryakisi olduğunu belirten hastamıza bir daha sigaraya başlamaması önerildi.