Parotis Bezinde Pleomorfik Adenom

Parotis Bezinde Pleomorfik Adenom

48 yaşında kadın hasta başka nedenle yapılan boyun ultrasonunda sağ parotis bezinde kitle saptanması üzerine başvurdu. Yapılan radyolojik incelemelerle parotis bezi tümörü tanısı konulan hastaya sağ yüzeysel parotidektomi ameliyatı yapıldı. Histopatolojik inceleme sonucu Pleomorfik Adenom (Miskt Tümör) olarak raporlanan hasta sorunsuz taburcu edildi.