Sağ Parafarengeal Alanda İri Pleomorfik Adenom

Sağ Parafarengeal Alanda İri Pleomorfik Adenom - Prof. Dr. Çetin Vural

Sağ Parafarengeal Alanda İri Pleomorfik Adenom - Prof. Dr. Çetin Vural

Otuz iki yaşında erkek hasta başka nedenle yapılan MR incelemede sağ parafarengeal (yutak yanı boşluğu) alanda 34x41x45 mm boyutlarda kitle saptanması üzerine polikliniğimize başvurdu. Yapılan muayenede sağ bademcik ve damak bölgesinin dıştan itildiği gözlendi. MR da tümörün o bölgedeki önemli damarları çevrelemediği görülmekteydi.

Hastamız paraferengeal tümör ön tanısıyla ameliyata alındı ve boyundan yapılan küçük bir kesi ile tümör çıkartıldı. Ameliyat sonrası herhangi bir sorunu olmayan hasta 2. gün taburcu edildi.

Çıkartılan dokuların histopatolojkik inceleme sonucu da iyi huylu bir tükürük bezi tümörü olan Pleomorfik Adenom şeklinde raporlandı. Hasta kontrollere gelmek üzere memleketine uğurlandı.