Sağ Parafarengeal Bölgede Pleomorfik Adenom

Sağ Parafarengeal Bölgede Pleomorfik Adenom - Prof. Dr. Çetin Vural

On dokuz yaşında genç kız sağ kulak arkasında altı ay kadar önce başlayan ağrı yakınmasıyla başvurdu. Hastaya başka bir merkezde boyun MR inceleme yapılmış ve sağ parafarengeal alanda 34x30x23 mm boyutta, diffüz heterojen kontrast tutan kitle saptanmış ve Paragangliom, Şıvannom ön tanıları konulmuştu.

Hastamıza yüz siniri monitörizasyonu işlemi eşliğinde sağ parafarengeal kitle çıkartılması ameliyatı yapıldı. Kitle kapsülü zarar görmeden ve yüz siniri korunarak çıkartıldı. İki gün yatışın ardından taburcu edilen hastamızın alt dudağının sağ tarafında hafif güçsüzlük vardı ancak bir kaç haftada düzeldi.

Çıkartılan kitlenin histopatolojik inceleme sonucu radyoloji ön tanılarından farklı olarak iyi huylu bir tükürük bezi tümörü olan Pleomorfik Adenom olarak raporlandı.