Sağ Parotid Bezde Brankial Yarık Kisti

Sağ Parotid Bezde Brankial Yarık Kisti - Prof. Dr. Çetin Vural

Yirmi dört yaşında kadın hasta sağ kulak altında çocukluktan beri var olan ve son zamanlarda büyüyen kitle yakınmasıyla başvurdu. Yapılan radyolojik incelemelerde sağ parotis tükürük bezi ile ilişkili kistik lezyon saptandı. Sinir monitör cihazı kullanılarak yapılan sağ yüzeysel parotidektomi ameliyatı ile kistik kitle, kulak kepçesi kıkırdağının kitle ile ilişkili olan bir kısmı ile birlikte çıkartıldı.

Ameliyat sonrası dönemi sorunsuz atlatan hastamızdan çıkartılan kitlenin histopatolojik inceleme sonucu iyi huylu kistik lezyon olarak raporlandı ve hastamızın tedavisi tamamlanmış oldu.