Sağ Parotis Bezde Tekrarlamış Pleomorfik Adenom

Sağ Parotis Tükürük Bezinde Tekrarlamış Pleomorfik Adenom - Prof. Dr. Çetin Vural

Yirmi dokuz yaşında kadın hasta sağ kulak altında kitle yakınmasıyla başvurdu. Dört yıl önce başka bir merkezde sağ parotidektomi (Cerrahi sınır pozitif Pleomorfik Adenom) geçiren hasta ameliyattan 1 yıl sonra ameliyat bölgesinde tekrar şişlik başladığını ve zaman içinde büyüdüğünü ifade ediyordu. Bir yıl önce kitleden iğne biyopsi yapılmış ve Pleomorfik adenomla uyumlu bulgular olarak raporlanmış. Boyun MR da da Sağ Parotis bezi inferior kısımda 18×15 mm boyutta düşük yoğunluklu kontrast tutan solid lezyon (Pleomorfik Adenom?) saptanmıştı.

Hastamıza sinir monitörü kullanılarak yapılan bir Revizyon Parotidektomi ameliyatı ile 1,5 cm lik tümör odağı ve etrafında başka tümör odakları bulundurması olası tükürük bezi dokusunun çıkartılması ameliyatı yapıldı. Ameliyattan uyandığında yüz hareketleri doğal olan hastamız 2. gün sorunsuz taburcu edildi.

Çıkartılan spesmenin histopatolojik incelemesi sonucu biri 1,5 cm, diğerleri 0,2 ve 0,3 cm çapta olmak üzere 3 adet Pleomorfik Adenom odağı saptandı. Hastamız bu bulgularla periyodik kontrollere gelmek üzere takibe alındı.