Sağ Parotis Bezinde Non Sebaseöz Lenfadenoma

Sağ Parotis Bezinde Non Sebaseöz Lenfadenoma

Altmış üç yaşında erkek hasta sağ kulak altında 4 yıl kadar önce fark ettiği kitle nedeniyle polikliniğimize başvurdu. Zaman içinde büyüyen kitle için yapılan MR inceleme sağ parotis yüzeysel lobdan derin loba ilerleyen, 46x40x31 mm boyutunda kistik lezyon ortaya koydu

Hastaya yüz siniri monitörizasyonu eşliğinde yüz siniri korunarak total parotidektomi işlemi uygulandı. İki gün yatış ardından taburcu edilen hastamızın histopatolojik inceleme raporu da iyi huylu bir tümör olan Non-Serbaseöz Lenfadenoma olarak raporlandı.