Sağ Parotis Bezinde Pleomorfik Adenom

Sağ Parotis Bezinde Pleomorfik Adenom

Elli iki yaşında kadın hasta sağ kulak önünde 4 yıl kadar önce fark ettiği kitle nedeniyle polikliniğimize başvurdu. Yapılan MR inceleme sağda parotis bezi üst ön bölümünde 17x13x17 mm boyutlarda benign (iyi huylu) özellikler gösteren kitlesel lezyon ortaya koydu.

Hastaya yüz siniri korunarak yüzeysel parotidektomi işlemi uygulandı. İki gün yatışın ardından sorunsuz bir şekilde taburcu edilen hastamızın histopatolojik inceleme sonucu iyi huylu bir tümör olan Pleomorfik Adenom olarak rapor edildi ve tedavi tamamlanmış oldu.