Sağ Parotis Tükürük Bezinde Asinik Hücreli Karsinom

Sağ Parotis Tükürük Bezinde Asinik Hücreli Karsinom - Prof. Dr. Çetin Vural

Yirmi sekiz yaşında kadın hasta sağ kulak altında 2 ay kadar önce fark ettiği kitle nedeniyle başvurdu. Hastamıza daha önce gittiği hekimlerce Ultrason ve MR incelemeler yapılmış ve sağ parotis bezinde 16×10 mm boyutta Pleomorfik Adenom olduğu söylenip ameliyat önerilmişti. Sinir monitör cihazı kullanılarak ve yüz siniri ve dalları korunarak yapılan sağ yüzeysel parotidektomi ameliyatı sorunsuz geçti ve hastamız 2. gün taburcu edildi.

Çıkartılan kitlenin histopatolojik inceleme sonucu ön tanıdan farklı olarak düşük dereceli kötü huylu bir tümör olan Asinik Hücreli Karsinom olarak raporlandı. İyi huylu tümörlere benzer bir seyir izleyen bu tümör için ameliyat yeterli bir tedaviydi ve hastamız periyodik kontrollerle takibe alındı.