Sağ Parotis Tükürük Bezinde Asinik Hücreli Karsinom

Sağ Parotis Tükürük Bezinde Asinik Hücreli Karsinom

Otuz dokuz yaşında kadın hasta 3 ay önce sağ kulak altında fark ettiği kitle nedeniyle geldi. Yapılan incelemelerde sağ parotis bezinde tümör olduğu anlaşılmış.

MR inceleme ve sonra iğne biyopsi inceleme de yapılmış ancak tam tanıya varılamamış. Bunun üzerine merkezimize baş vuran hastaya sinir monitörü cihazı da kullanılarak sağ parotidektomi ameliyatı yapıldı ve tümör etrafında onu çevreleyen az bir miktar sağlıklı tükürük bezi dokusu çıkartıldı.

Ameliyat sonrası dönemi sorunsuz atlatan ve 2 günde taburcu edilen hastanın histopatolojik inceleme sonucu oldukça iyi davranışlı, yavaş seyirli bir tükürük bezi kanseri olan Asinik Hücreli Karsinom olarak raporlandı. Bu tanıyla hasta, radyoterapi uzmanlarının da benzer kanaati nedeniyle ilave tedavi almaksızın yakın takip programına alındı.