Sağ Parotis Tükürük Bezinde Pleomorfik Adenom

Sağ Parotis Tükürük Bezinde Pleomorfik Adenom

Sağ Parotis Tükürük Bezinde Pleomorfik Adenom

Yirmi yedi yaşında kadın hasta sağ kulak önünde altı aydır fark ettiği kitle nedeniyle başvurdu. Hastaya başka merkezde yapılan boyun MR incelemede Sağ parotis yüzeysel lob ön altta 10×9 mm, yumrulu görünümde kitle saptanmış ve ön tanı olarak Pleomorfik Adenom düşünülmüştü.

Bu bulgularla hasta ameliyata alındı ve yüz sinirini üst anadalının derininde kalan kitle, sinire zarar verilmeden çıkartıldı. Ameliyattan yüz hareketleri sağlam olarak uyanan hasta 2. günde hastaneden taburcu edildi.

Çıkartılan kitlenin histopatolojik inceleme sonucu, ameliyat öncesi şüphelenildiği gibi Pleomorfik Adenom olarak rapor edildi ve tedavi tamamlanmış oldu.