Sağ Parotis Tükürük Bezinde Pleomorfik Adenom

Sağ Parotis Tükürük Bezinde Pleomorfik Adenom - Prof. Dr. Çetin Vural

Kırk beş yaşında kadın hasta sağ kulak önünde 4 yıl kadardır var olan ve son 1 yılda biraz daha büyüyen kitle nedeniyle başvurdu. Hastaya başka bir merkezde radyolojik incelemeler yapılmış ve sağ parotis bezde tümör varlığı düşünülerek ameliyat önerilmişti.

Hastamıza sağ yüzeysel pareotidektomi ameliyatı yapıldı ve ameliyat ve sonrası dönem olağan seyretti. Ameliyatta çıkartılan kitlenin histopatolojik inceleme sonucu iyi huylu bir tümör olan Pleomorfik Adenom olarak rapor edildi, böylece tedavi tamamlanmış oldu.