Sağ Parotis Tükürük Bezinde Pleomorfik Adenom

Sağ Parotis Tükürük Bezinde Pleomorfik Adenom - Prof. Dr. Çetin Vural

Kırk bir yaşında erkek hasta sağ kulak altında 3 yıl kadar önce fark ettiği ve zaman içinde büyüyen şişlik yakınmasıyla başvurdu. Yapılan muayene ve MR inceleme sonucu sağ parotis tükürük bezinden kaynaklanan tümör varlığı anlaşıldı.

Hastamıza yüz siniri monitörizasyonu eşliğinde sağ yüzeysel parotidektomi ameliyatı yapıldı ve kitle, etrafında bir miktar sağlıklı tükürük bezi dokusuyla birlikte çıkartıldı.

Ameliyat sonrası dönemi sorunsuz bir şekilde atlatan hastamızdan çıkartılan kitlenin histopatolojik inceleme sonucu iyi huylu bir tükürük bezi tümörü olan Pleomorfik Adenom olarak rapor edildi. Böylece hastamızın tedavisi tamamlanmış oldu.