Sağ Parotis Tükürük Bezinde Pleomorfik Adenom

Sağ Parotis Tükürük Bezinde Pleomorfik Adenom - Prof. Dr. Çetin Vural

Otuz altı yaşında kadın hasta sağ kulak altında 2 ay kadar önce fark ettiği kitle nedeniyle başvurdu. Dış merkezde yapılan ultrason ve MR incelemelerde sağ parotis bez alt kısımda 20×12 mm kitle saptanması üzerine merkezimize başvurdu. Sinir monitör cihazını kullanılarak sağ yüzeysel parotidektomi ameliyatı yapıldı ve tümör ve etrafında bir miktar sağlıklı tükürük bezi dokusu çıkartıldı.

Ameliyat sonrası dönemi sorunsuz geçiren ve 2. gün taburcu edilen hastadan çıkartılan kitlenin histopatolojik inceleme sonucu Pleomorfik adenom olarak raporlandı ve tedavi tamamlanmış oldu.