Sağ Parotis Tükürük Bezinde Pleomorfik Adenom

Sağ Parotis Pleomorfik Adenom

Yirmi sekiz yaşında erkek hastamız, sağ kulağının altında iki yıldır mevcut olan kitle nedeni ile başvurdu. Yapılan incelemeler sonunda sağ parotis tükürük bezi tanısı konuldu ve hastaya yüz siniri korunarak sağ yüzeysel parotidektomi ameliyatı yapıldı.

Ameliyatı sorunsuz atlatan ve ikinci günde taburcu edilen hastadan çıkartılan kitlenin histopatolojik inceleme sonucu iyi huylu bir tümör olan Pleomorfik  Adenom olarak raporlandı.