Sağ Parotis Tükürük Bezinde Pleomorfik Adenom

Sağ Parotis Pleomorfik Adenom

Otuz bir yaşında kadın hasta sağ çene köşesi altında 3-4 aydır belirginleşen kitle yakınmasıyla başvurdu. Daha önce yapılan muayene ve incelemeler sonucunda sağ parotis bezi tümörü tanısı konmuş ve ameliyat önerilmişti. Hastaya fasiyal sinir korunarak sağ yüzeysel parotidektomi ameliyatı yapıldı. Ameliyat sonrası ikinci günde sorunsuz bir şekilde taburcu edilen hastadan çıkartılan kitlenin histopatolojik inceleme sonucu parotis tükürük bezi tümörü olarak raporlandı.