Sağ Parotis Tükürük Bezinde Pleomorfik Adenom

Sağ Parotis Tükürük Bezinde Pleomorfik Adenom

Otuz altı yaşındaki kadın hasta, uzun yıllardır sağ kulak altında şişlik yakınması ve şişliğin büyümesi üzerine ultrason ve MR incelemeler yaptırmış ve sonuçta sağ parotis bezi yüzeyel lobda pleomorfik adenom olduğu anlaşılmış.

Hastamıza fasiyal sinir monitörizasyonu eşliğinde sağ yüzeysel parotidektomi ameliyatı yapıldı. Bu ameliyat sırasında yüz sinirinin bütün dalları korunan hasta, ameliyatın ikinci gününde sorunsuz taburcu edildi.

Hastadan çıkartılan kitlenin histopatolojik sonucu pleomorfik adenom olarak raporlandı.