Sağ Parotis Tükürük Bezinde Pleomorfik Adenom

Sağ Parotis Tükürük Bezinde Pleomorfik Adenom - Prof. Dr. Çetin Vural

Altmış yaşında kadın hasta sağ kulak altında 3 yıldır var olan kitle yakınmasıyla baş vurdu. Başka merkezde ultrason, MR ve iğne biyopsi gibi işlemler yapılmış ve sağ parotis tükürük bezinde iyi huylu bir tümör olduğu, ameliyat edilmesi gerektiği söylenmiş ve hasta bunun üzerine merkezimize baş vurmuştu.

Hastamıza sinir monitörü kullanılarak sağ yüzeysel parotidektomi ameliyastı uygulandı. Yüz sinirinin kitleden sıyrılamayan ince bir dalı hariç tüm dalları korundu. Ameliyattan uyandığında alt dudak sağ tarafta hafif güçsüzlüğü bulunan hasta 2. günde taburcu edildi.

Hasta ilerleyen haftalar içinde tamamen düzelmesi beklenen alt dudaktaki güçsüzlüğün takibi için kontrollere çağırıldı. Çıkartılan kitlenin histopatolojik inceleme sonucu iyi huylu bir tümör olan Pleomorfik Adenom olarak rapor edildi ve tedavi tamamlanmış oldu.