Sağ Parotis Tükürük Bezinde Pleomorfik Adenom (Küçük Kesi Parotidektomi Ameliyatı)

Sağ Parotis Tükürük Bezinde Pleomorfik Adenom (Küçük Kesi Parotidektomi Ameliyatı) - Prof. Dr. Çetin Vural

Sağ Parotis Tükürük Bezinde Pleomorfik Adenom (Küçük Kesi Parotidektomi Ameliyatı) - Prof. Dr. Çetin Vural

Elli iki yaşında kadın hasta sağ kulak altında 3 yıl önce fark ettiği ve zaman içinde büyüyen kitle yakınmasıyla başvurdu. Hastaya yapılan muayeneler ve MR inceleme sonucunda sağ parotis bezi yüzeyel lob alt kısımda 2.6×2.5×2 cm boyutlarda benign (iyi huylu) özellikte olduğu düşünülen kitlesel lezyon saptandı.

Hasta sinir monitör cihazı kullanılarak ameliyata alındı ve küçük bir kesiden yapılan sağ parotidektomi ameliyatıyla kitle ve etrafında bir miktar sağlıklı tükürük bezi dokusu çıkartıldı. Ameliyat sonrası herhangi bir sorun yaşamayan hasta 2. gün taburcu edildi. Çıkartılan kitlenin histopatolojik incelemesi sonucu iyi huylu bir tükürük bezi tümörü olan Pleomorfik Adenom olarak rapor edildi ve hastamızın tedavi tamamlanmış oldu.