Sağ Parotis Tükürük Bezinde Pleomorfik Adenom

Sağ Parotis Tükürük Bezinde Pleomorfik Adenom

Yirmi iki yaşında kadın hasta sağ kulak önünde 8 ay önce fark ettiği şişlik nedeniyle baş vurdu. Hastamıza bulunduğu şehirde ultrason, MR ve iğne biyopsi gibi tetkikler yapılmış ve sağ parotis bezinde 22 mm boyutta Pleomorfik Adenom olduğu bilgisi verilmiş.

Ameliyatın riskleri konusunda bilgilendirilen sağlık çalışanı hastamız tedavi için merkezimizi seçmiş.

Hastaya sağ parotidektomi ameliyatı yapıldı ve ameliyat sonrası dönemde hiç bir sorun yaşamayan hasta 2. gün taburcu edildi. Hastadan çıkartılan kitlenin histopatolojik inceleme sonucu da Pleomorfik Adenom olarak raporlandı.