Sağ Parotis Tükürük Bezinde Tekrarlamış Pleomorfik Adenom

Sağ Parotis Tükürük Bezinde Tekrarlamış Pleomorfik Adenom

Yirmi bir yaşında kadın hasta sağ kulak önünde kitle yakınmasıyla başvurdu. Öyküsünden öğrenildiği kadarıyla 13 yaşındayken başka bir merkezde aynı bölgeden ameliyat edildiği ve patoloji sonucunun Mikst Tümör (Pleomorfik Adenom) olarak raporlandığı öğrenildi.

Uzun bir süre yakınması olmayan hastanın sağ kulak önü bölgesinde 2 yıldır yeniden kitle oluşmuş. Yapıaln MR inceleme sonucu: “Sağda parotis bezinde pleomorfik adenom nedeniyle opere edilen hastada yüzeyel lob anteriorunda 19x16x15 mm boyutlarda rekürren olarak kabul edilen solid kitlesel lezyon mevcuttur. Lezyon posteromedialinde derin lobda 7 mm boyutlarda ikinci bir kitlesel lezyon olduğu gözlenmiştir.” olarak rapor edildi.

Hastamız bu bulgularla nüks (tekrarlamış) parotis tümörü tanısıyla ameliyata alındı. Sinir monitör cihazının kullanıldığı sağ revizyon parotidektomi ameliyatı ile yüz siniri dalları korunarak bu kitleler ve çıkartılabilecek tüm tükürük bezi dokuları çıkartıldı.

Ameliyat sonrası alt dudak sağ tarafta, zaman içinde tam düzelmesi beklenen hafif bir güçsüzlük dışında sorun oluşmadı. İkinci gün taburcu edilen hastamızın çıkartılan dokularının histopatolojik inceleme sonucu tahmin edildiği gibi Pleomorfik Adenom olarak raporlandı.