Sağ Parotis Tükürük Bezinde Warthin Tümörü

Sağ Parotis Tükürük Bezinde Warthin Tümörü - Prof. Dr. Çetin Vural

Elli sekiz yaşında erkek hasta polikliniğimize iki yıl kadar önce fark ettiği ve son bir kaç ayda büyüyen kitle nedeniyle başvurdu. Bir ay önce yapılan MR incelemede sağ parotis kaynaklı 48x32x25 mm, kontrast tutan, düzgün konturlu kitle saptanmıştı.

Sigara içen hastamızda bu bulgularla Warthin tümöründen şüphelenildi. Hastamıza sağ yüzeysel parotidektomi ameliyatı yapıldı ve ameliyat ve sonrası dönem sorunsuz geçti.

Ameliyatla çıkartılan kitlenin histopatolojik inceleme sonucu Warthin tümörü olarak rapor edildi ve tedavisi tamamlanan hastaya ameliyat öncesi bıraktığı sigaraya bir daha başlamaması önerildi.