Sağ Parotis Tükürük Bezinde Warthin Tümörü

Sağ Parotis Tükürük Bezinde Warthin Tümörü - Prof. Dr. Çetin Vural Sağ Parotis Tükürük Bezinde Warthin Tümörü - Prof. Dr. Çetin Vural Sağ Parotis Tükürük Bezinde Warthin Tümörü - Prof. Dr. Çetin Vural

Otuz altı yaşında erkek hasta sağ kulak önünde 20 gün önce fark ettiği kitle nedeniyle başvurdu. Yaşadığı şehirde ultrason yapılmış ve sağ parotis bezde 3 cm kadar kitle saptanmış, hasta bunun üzerine İstanbul’a gelip merkezimize başvurmuş.

Muayeneler ve MR inceleme sonrası sağ parotis bez tümörü tanısı kesinleşen hastaya sinir monitör cihazı kullanılarak sağ yüzeysel parotidektomi ameliyatı uygulandı. Ameliyat ve sonrası dönem sorunsuz geçti.

Ameliyatla çıkartılan kitlenin histopatolojik inceleme sonucu sigarayla ilişkili iyi huylu bir tükürük bezi tümörü olan Warthin tümörü olarak rapor edildi ve tedavisi tamamlanan hasta sigarayı bırakması önerilerek yaşadığı şehre yollandı.