Sağ Submandibuler Bezde Bazal Hücreli Adenoma

Sağ Submandibuler Bezde Bazal Hücreli Adenoma

On sekiz yaşında kadın hastamız sağ çene altında iki yıldır var olan kitle yakınmasıyla geldi. Yapılan incelemeler (Ultrason, MR, iğne biyopsisi) sonunda sağ submandibuler bezde iyi huylu veya kötü huylu olduğu konusunda kesin karar verilemeyen tümöral kitle saptandı.

Hastaya içindeki tümörle birlikte sağ submandibuler bez ve etraf lenf nodüllerinin çıkartılması ameliyatı yapıldı. İkinci gün sorunsuz taburcu edilen hastanın çıkartılan dokularının histopatolojik sonucu tükürük bezi içerisinde 1.3cm çapta iyi huylu bir tümör olan Bazal Hücreli Adenoma olarak raporlandı. Çıkartılan len nodüllerinde olumsuz bir durum gözlenmedi.