Selüler Pleomorfik Adenom

Selüler Pleomorfik Adenom

Selüler Pleomorfik Adenom

Otuz yedi yaşında erkek hasta yüz sol tarafta, elmacık kemiğinin altında uzun süredir var olan kitle yakınmasıyla başvurdu. Yapılan incelemeler sonucunda parotis bezinin ön kısmında bir tükürük bezi tümörü olduğu anlaşıldı.

Hastaya yüz siniri korunarak parotidektomi ameliyatı yapıldı. Önce parotis bezinin yüz sinirinin yüzeyinde bulunan bölümü kısmen çıkartıldı. Ardından yüz siniri öne doğru takip edilerek dudaklar ve burun kanadına giden dalların derinine yerleşmiş olan 3cm kadar çaptaki kitle, sinir dallarına zarar verilmeden, tümörü çevreleyen kapsül zarar görmeden ve içindeki hücreler saçılmadan çıkartıldı.

Hastamız ameliyatın ikinci gününde yüz hareketleri olağan olarak taburcu edildi. Çıkartılan kitlenin histopatolojik sonucu Selüler (Hücreden Zengin) Pleomorfik Adenom olarak raporlandı.