Sol Aksesuar Parotis Bezinde Bazal Hücreli Adenom


Otuz dört yaşında kadın hasta sol kulak önünde, yanak bölgesinde 1 yıl kadardır var olan şişlik yakınmasıyla başvurdu. Şişliği başta önemsemeyen hasta, son zamanlarda biraz daha belirginleşmesi üzerine bize başvurmuştu. Kitle sol parotis tükürük bezinin ön sınırının da önünde yerleşmişti. Hastaya iğne biyopsi yapıldı ve sonuç “Myoepitelyal farklılaşma gösteren tükürük bezi tümörü, Bazal Hücreli Adenom?” olarak raporlandı. Hastaya monitör eşliğinde, yüz siniri korunarak yapılan sol parotidektomi/tümör çıkartma ameliyatı ve sonrası süreç sorunsuz geçti. Çıkartılan kitlenin histopatolojik inceleme sonucu iyi huylu bir tükürük bezi tümörü olan “Bazal Hücreli Adenom, Solid Varyant” olarak rapor edildi. Böylece tedavisi tamamlanmış olan hastamızda ilave tedaviye gerek kalmadı.