Sol Parotis Bezinde Low Grade Mukoepidermoid Karsinom

Low Grade Mukoepidermoid Karsinom

6 ay önce sol kulak altında şişlik fark eden hasta, gittiği hekimlerce antibiyotik tedavisine alınmış. Şişliğin küçülmemesi üzerine merkezimize başvurdu. Yapılan incelemeler sonucunda sol tükürük bezinde tümör saptandı. Hastamıza sol yüzeysel parotidektomi ameliyatı yapıldı. Çıkartılan dokuların histopatolojik inceleme sonucu Low Grade Mukoepidermoid Karsinom (Düşük Dereceli Mekoepidermoid Karsinom) olarak rapor edildi. Patoloji raporunda ayrıca tümörün minik sinir dallarına invazyon (işgal) özelliği gösterdiği belirtilmesi nedeniyle Low Grade tümörlü hastada rutin uygulamanın dışına çıkılarak ameliyat sonrası radyoterapi uygulaması gerekli görüldü.