Sol Parotis Tükürük Bezi Derin Lobdan Kaynaklanan Pleomorfik Adenom

Sol Parotis Tükürük Bezi Derin Lobdan Kaynaklanan Pleomorfik Adenom - Prof. Dr. Çetin Vural

Kırk altı yaşında kadın hasta başka sebeple yapılan beyin MR da sol parafarengeal alanda 26×25 mm kadar boyutta kitle saptanması üzerine merkezimize yönlendirilmiş.

Yapılan muayeneler ve MR ın yeniden değerlendirilmesi sonucu parotis derin lodan kaynaklanıp üst parafarengeal alana uzanan kitle olduğu görüldü.

Hastaya yüz siniri korunarak yapılan ameliyatla, bu sinirin derinine yerleşmiş olan tümör çıkartıldı. Ameliyat sonrası hastanın yüz sol yarısında haftalar içinde düzelmesi beklenen hafif güçsüzlük mevcuttu. İkinci gün taburcu edilen hastadan çıkartılan tümörün histopatolojik inceleme sonucu iyi huylu bir tükürük bezi tümörü olan Pleomorfik Adenom olarak rapor edildi.