Sol Parotis Tükürük Bezinde Pleomorfik Adenom

Pleomorfik Adenom

Yirmi üç yaşında erkek hasta, son haftalarda sol kulak memesi altında fark ettiği kitle nedeniyle başvurdu. Yapılan incelemeler sonucunda sol parotis tükürük bezinde tümör olduğu saptandı. Yüzeysel parotidektomi yapılan hasta ameliyat sonrasın ikinci günde hiçbir sorun olmadan taburcu edildi. Çıkartılan dokuların histopatolojik inceleme sonucu pleomorfik adenom olarak raporlandı.