Sol Parotis Tükürük Bezinde Warthin Tümörü

Sol Parotis Tükürük Bezinde Warthin Tümörü - Prof. Dr. Çetin Vural

Elli dokuz yaşında erkek hasta sol kulak altında 6 ay kadar önce fark ettiği şişlik nedeniyle polikliniğimize başvurdu. Muayene ve MR incelemenin değerlendirilmesi sonucunda sol parotis tükürük bezi alt kısmına yerleşmiş tümör varlığı saptandı.

Hastamıza sinir monitör cihazı kullanılarak sol yüzeysel parotidektomi ameliyatı uygulandı. Ameliyat ve sonrası dönem sorunsuz geçti. Ameliyatla çıkartılan kitlenin histopatolojik inceleme sonucu sigarayla ilişkili iyi huylu bir tükürük bezi tümörü olan Warthin tümörü olarak rapor edildi ve tedavisi tamamlanan hastaya ameliyat öncesi bıraktığı sigaraya bir daha başlamaması önerildi.