Tiroid Nodüler Adenomatöz Hiperplazi

Tiroid Noduler Adnomatoz Hiperplazi

Elli bir yaşında kadın hastamız tiroid bezindeki nodüller nedeniyle uzun süredir endokrinoloji uzmanları tarafından izlenmekteydi. Nodüllerin büyümesi ve yutarken takılma hissinin olması nedeniyle endokrinoloji uzmanı tarafından ameliyat önerilen hastamız bize başvurdu.

Hastamızın aynı zamanda sağ submandibuler (çene altı) tükürük bezinde taşlar mevcuttu ve iltihap atakları geçirmekteydi. Hastamıza aynı seansta total tiroidektomi (tiroid bezinin tamamının alınması) ve submandibuler bez çıkartılması ameliyatları uygulandı. İkinci günde sorunsuz taburcu edilen hastamızın patolojik inceleme sonucu kronik siyaladenit (süregen tükürük bezi iltihabı) ve multinodüler guatr / nodüler adenomatöz hiperplazi şeklinde raporlandı.

Hastamız tiroid hormon tedavisi düzenlenmek üzere endokrin bölümüne tekrar yönlendirildi.