Tiroit Bezinde Papiller Mikrokanser Odakları

Tiroit Bezinde Papiller Mikrokanser Odakları - Prof. Dr. Çetin Vural

Altmış bir yaşında kadın hastaya başka bir merkezde, sağlık kontrolleri sırasında ultrason görüntüleme yapılmış ve tiroit bezinde iri nodüller saptanması üzerine iğne biyopsisi uygulanmış. Biyopsi sonucunun, tiroit bezinin en sık görülen kötü huylu tümörü olan Papiller Karsinom olarak raporlanmasından sonra hasta polikliniğimize başvurdu.

Hastamızın muayenesinde her 2 tiroit yarımında nodüllerin varlığı görüldü ve Papiller Karsinom tanısı da göz önünde bulundurularak, hastamızın da isteğiyle ameliyata karar verildi. Sinir monitör cihazı kullanılarak yapılan bir ameliyatla tiroit bezinin tamamı alındı. Bu işlem sırasında ses tellerinin sinirleri ve kanda kalsiyum düzeyini ayarlayan paratiroit bezleri korundu.

Ameliyat sonrası dönemi sorunsuz geçiren hastamız 2. gün taburcu edildi. Patolojik inceleme sonucunda bezin sol yarımında 4 ve 6 mm çaplı 2 odak halinde Papiller Karsinom saptandı. Hastamızın durumu tümör konseyinde tartışıldı ve Radyoaktif İyot (atom) tedavisine gerek olmadığı kararına varıldı. Bunun üzerine hastamız tiroit hormon takviyesi başlanmak üzere Endokrinoloji bölümüne yönlendirildi.