Tükürük Bezi Pleomorfik Adenom Ameliyatı

Tükürük Bezi Pleomorfik Adenom Ameliyatı

Sol kulak memesi altında yirmi gün önce fark edilen kitle yakınmasıyla gelen 36 yaşındaki erkek hastaya yapılan muayene ve tetkiklerde sol parotis bezi yüzeysel lobda tümör saptandı. Bunun üzerine yüz sinirinin zarar görme riskini azaltmak için sinir monitörü kullanılarak yapılan ameliyatla (yüzeysel parotidektomi) kitle ve etrafındaki sağlıklı tükürük bezi dokusu çıkartıldı. Ameliyatta herhangi bir komplikasyon gelişmedi.

Patoloji sonucu iyi huylu pleomorfik adenom olarak gelen hasta, sağlığına kavuşarak taburcu oldu.