Warthin Tümörü Cerrahisi

Warthin Tümörü

Yetmiş bir yaşında erkek hasta bir hafta önce başka sebeple yapılan muayene ve ultrason incelemelerde 35x24mm boyutunda parotis kitlesi saptanması üzerine bize başvurdu. Hastanın 50 yıl kadardır günde bir paket sigara içtiği öğrenildi.

Hastaya yüz siniri korunarak yapılan sol yüzeysel parotidektomi ameliyatı sonucunda parotis kitlesi etrafndaki sağlıklı tükürük bezi dokusuyla birlikte çıkartıldı. Histopatolojik inceleme sonucu Warthin Tümörü olarak raporlandı.

İki gece hastanede yatış sonrası hasta sağlıklı şekilde taburcu edildi. Hastaya sigarayı bırakması öğütlendi.