Alt Dudakta Keratoakantom

Dudak Tümörü - Prof. Dr. Çetin Vural

Altmış iki yaşında erkek hasta alt dudakta 1 ay kadar önce oluşan şişlik, kabarıklık nedeniyle başvurdu. Yapılan muayenede alt dudak sağ kısımda 1,5-2 cm kadar çapta, mukozadan kabarık, sert kitle lezyon saptandı.

Hasta genel anestezi altında ameliyata alındı ve önce bu kitleden bir parça biyopsi alınarak ‘frozen’ yani dondurulup kesitler alınarak yapılan mikroskopik inceleme için ameliyathanedeki patoloji odasına yollandı.

Patoloji uzmanı ön tanısının ‘verrüköz kanser’ (dudak bölgesinde en sık görülen tümör olan skuamoz kanserin daha az saldırgan türü) olarak bildirilmesi üzerine tümör, etrafında 1 cm kadar sağlıklı doku sınırıyla birlikte çıkartıldı. Çıkartılan kitle tekrar ‘frozen’ inceleme için patoloji odasına yollandı. Cerrahi sınırların temiz olduğunun ve tümörde ‘invaziv skuamoz hücreli kanser’ odağı görülmediğinin belirtilmesi üzerine üst boyun diseksiyonu (boyun lenf bezelerinin çıkartılması) işleminden vaz geçildi ve dudak onarımı ile ameliyata son verildi.

Ertesi gün sorunsuz taburcu edilen hastadan çıkartılan tümörün ayrıntılı histopatolojik inceleme sonucu gene skuamoz kanserin çok daha uysal akrabası sayılabilecek ‘Keratoakantom’ olarak raporlanması üzerine hastamızın tedavisi tamamlanmış oldu.