Bilimsel Yayınlar

Prof. Dr. Çetin Vural

Uluslararası dergilerde yayınlanan bilimsel yazılar:

Concurrent medullary and papillary carcinoma of thyroid. Ateşpare A, Çalış AB, Çelik Ö, Yener N, Vural Ç. Kulak Burun Bogaz Ihtis Derg. 2015;25(3):170-3. doi: 10.5606/kbbihtisas.2015.59002. PubMed PMID: 26050858.

The effect of duration of merocel in glove finger with tetracaine solution on septoplasty morbidity. Çelik Ö, Boyaci Z, Ateşpare A, Develioğlu O, Karaca Ç, Çaglar E, Vural Ç. J Craniofac Surg. 2013 Nov;24(6):1931-4. doi:
10.1097/01.SCS.0000435809.68641.6c. PubMed PMID: 24220376.

Using Dynamic Maneuvers in the Computed Tomography/Magnetic Resonance Assessment of Lesions of the Head and Neck.
Celebi I, Oz A, Sasani M, Bayındır P, Sözen E, Vural C , Başak M.
Can Assoc Radiol J . 2012 Dec 22.

Dynamic computed tomographic evaluation of vocal cord mobility in patients with larynx cancer.
Celebi I, Mahmutoglu AS, Vural C , Bankaoglu M, Caliskan KC, Erturk SM, Basak M.
J Comput Assist Tomogr . 2012 Jul;36(4):416-20.

Functional imaging of larynx via 256-Slice Multi-Detector Computed Tomography in patients with laryngeal tumors: a faster, better and more reliable pre-therapeutic evaluation.
Celebi I, Basak M, Ucgul A, Yildirim H, Oz A, Vural C .
Eur J Radiol . 2012 Apr;81(4):e541-7.

Two synchronous glomus tumors simulating a single mass: glomus vagale and glomus caroticum.
Yanbuloğlu B, Celebi I, Yanbuloğlu U, Vural Ç.
Diagn Interv Radiol. 2006 Dec;12(4):177-9.

Microscopic thyroidectomy: a prospective controlled trial.
Seven H, Calis AB, Vural Ç, Turgut S.
Eur Arch Otorhinolaryngol. 2005 Jan;262(1):41-4.

Incidence of occult thyroid carcinoma metastases in lateral cervical cysts.
Seven H, Gurkan A, Cinar U, Vural Ç, Turgut S.
Am J Otolaryngol. 2004 Jan-Feb;25(1):11-7.

A laryngeal foreign body misdiagnosed as asthma bronchiale.
Cinar U, Vural Ç, Turgut S.
Eur J Emerg Med. 2003 Dec;10(4):334-6.

Oncocytic carcinoma of the parotid gland: report of a new case.
Cinar U, Vural Ç, Basak T, Turgut S.
Ear Nose Throat J. 2003 Sep;82(9):699-701.

Level of vocal folds as projected on the exterior thyroid cartilage.
Cinar U, Yigit O, Vural Ç, Alkan S, Kayaoglu S, Dadas B.
Laryngoscope. 2003 Oct;113(10):1813-6.

Accuracy of computerized tomography in deep neck infections in the pediatric population.
Vural Ç, Gungor A, Comerci S.
Am J Otolaryngol. 2003 May-Jun;24(3):143-8.

A method for off-line nasal nitric oxide measurement.
Gungor A, Vural Ç.
Ear Nose Throat J. 2002 Jul;81(7):449-53.

Variations of nasal nitric oxide in a subject with allergic rhinitis: a longitudinal study.
Vural Ç, Gungor A.
Am J Otolaryngol. 2002 Jul-Aug;23(4):191-5.

Tuberculosis tonsillitis.
Cinar U, Seven H, Vural Ç, Basak T, Alkan S, Turgut S.
Otolaryngol Head Neck Surg. 2002 Apr;126(4):448-9.

Nocturnal enuresis and upper airway obstruction.
Cinar U, Vural Ç, Cakir B, Topuz E, Karaman MI, Turgut S.
Int J Pediatr Otorhinolaryngol. 2001 Jun 7;59(2):115-8.

Choanal polyp of sphenoidal origin.
Dadaş B, Yilmaz O, Vural Ç, Caliş AB, Turgut S.
Eur Arch Otorhinolaryngol. 2000;257(7):379-81.

The development of synkinesis after facial nerve paralysis.
Celik M, Forta H, Vural Ç.
Eur Neurol. 2000;43(3):147-51.

Small cell neuroendocrine carcinoma of the parotid gland.
Vural Ç, Dogan O, Yavuz E, Ozcelik HS, Senvar A.
Otolaryngol Head Neck Surg. 2000 Jan;122(1):151-2.

Yazılan Ulusal kitaplar veya kitaplarda bölümler

Tiroit Kanserlerinin Boyun Lenfatik Sistemine Metastazı ve Boyun Diseksiyonları.Vural Ç, İşgör A. Adnan İşgör Editör. Tiroit Hastalıkları ve Cerrahisi. Avrupa Tıp Kitapçılık Ltd. Şti. Yayınları 2000, 595-612.

Meduller Tiroit Kanseri.Vural Ç, Koç EA, Çelikoyar M. Turkiye Klinikleri J Surg Med Sci 2007, 3(49):35-40

Ani işitme kayıplarında altı yıllık tedavi sonuçlarımız ve odyolojik bulguların prognoza etkisi. Çınar U, Vural Ç, Yıldırım C, Özdemir T, Alkan S, Ünlü M, Çakır B, Turgut S. Türk Otolarengoloji Arşivi 41(4): 203-208 (2003).

Nitrik oksit ve üst solunum yolları: yeni bulgulari. Vural C , Güngör A. Kulak Burun Bogaz Ihtis Derg. 2003 Ocak;10(1):39-44.

Synovial sarcoma arising from the hypopharynx: a case report. Vural C , Çalış AB, Bilgiç B, Demiryont M, Şenvar A. Kulak Burun Bogaz Ihtis Derg.2002 Eylül-Ekim;9(5):372-5.

Tip 1 diabetes mellitusun sıçanlarda kulak zarı perforasyonlarının kapanması üzerine etkisi. Yavuz E, Çınar U, Seven H, Vural Ç, Şenvar A. KBB İhtisas Dergisi 8(6): 458-462 (2001).

Uzun süreli stomal solunum yapan total larenjektomize hastalarda trakea epitelinde meydana gelen değişikliklerin elektron mikroskopik incelemesi. Ersoy A, Çınar U, Vural Ç, Turgut S, Oktar H. Türk Otolarengoloji Arşivi 38(3): 141-144 (2000).

Kulak cerrahisinde dril (tur) kullanımının postoperatif erken dönemde kemik yolu işitme eşikleri üzerine etkisi. Tilki S, Çınar U, Vural Ç, Şenvar A. KBB İhtisas Dergisi 7(2): 121-4 (2000).

Our experience with pectoralis major myocutaneus flap and its complications in head and neck reconstruction. Çınar U, Çalış AB, Seven H, Vural Ç, Özçelik HS, Çelikoyar M, Şenvar A. Marmara Medical Journal 12(2): 82-5 (1999).

Kronik otitis medianın intrakraniyal komplikasyonları. Seven H, Vural Ç, Çalış AB, Şenvar A. KBB İhtisas Dergisi 6(1): 46-9 (1999).

Our experience related to Blom-Singer voice prostesis. Çelikoyar M, Vural Ç, Çalış AB, Seven H, Çınar U, Özçelik HS, Şenvar A. Marmara Medical Journal 11(4): 210-2 (1998).

Primeri bilinmeyen servikal metastazlar. Seven H, Çalış AB, Vural Ç, Özçelik HS, Çınar U, Şenvar A. KBB Postası 8(2-3-4): 9-15 (1998).

Effüzyonlu otitis mediada timpanometrik ve odyometrik bulgular. Seven H, Vural Ç, Özçelik HS, Uzel T, Şenvar A. Türk Otolarengoloji Arşivi 34: 315-8 (1996).

Baş boyun kitlelerinde ince iğne aspirasyon biopsi sonuçlarımız. Seven H, Başak T, Vural Ç, Çelikoyar M, Şenvar A. Türk Otolarengoloji Arşivi 34: 353-6 (1996).

Ventilasyon tüpü uygulamasını takiben gelişen otore: farklı tip tüplerin karşılaştırılması. Seven H, Özçelik HS, Vural Ç, Şenvar A. Türk Otolarengoloji Arşivi 34: 291-3 (1996).

Ösafageal ve larengotrakeobronşial yabancı cisimler. Şenvar A, Özçelik H S, Elez F, Vural Ç, Yavuz E. Türk Otolarengoloji Arşivi 34: 325-8 (1996).

Supraglottik yerleşimli bir benign pleomorfik adenom olgusu. Özçelik H S, Arpağ M, Vural Ç, Şenvar A. Türk Otolarengoloji Arşivi 34: 322-4 (1996).

Metastatik sebaseöz karsinoma: Olgu sunumu. Vural Ç, Elez F, Doğan Ö, Şenvar A. Türk Otolarengoloji Arşivi 34: 306-8 (1996).

Total larenjektomide Blom-Singer konuşma protezi ile ses restorasyonu. Aydoğmuş S, Çelikoyar M, Kündük M, Vural Ç, Özçelik H S, Demir A, Şenvar A. KBB İhtisas Dergisi 2(3): 245-248 (1995).

Lipoid proteinozis’te oral, orofarengeal ve larengeal lezyonlar. Vural Ç, Arpağ M İ, Poyraz Ü, Arpağ E, Özçelik H S, Şenvar A. Türk Otolarengoloji Arşivi 33(2): 108-110, (1995).

Larenks epidermoid karsinomlu bir olguda boyunda multipl nod metastazı. Seçkin S, Vural Ç, Güngör N, Özçelik H S, Başak T, Şenvar A. KBB Postası 4(1): 48-49, (1995).

Tiroglossal kist karsinomu. Seven H, Vural Ç, Özçelik H S, Evren İ, Şenvar A. KBB İhtisas Dergisi 2(3): 282-284, (1995).

Maksillada ameloblastik karsinom. Özçelik H S, Çelikoyar M, Vural Ç, Elez F, Koç T, Şenvar A. KBB Postası 3(2-3-4): 101-103, (1994).

Fasiyal dipleji (bilateral fasiyal paralizi). Çınar U, Vural Ç, Şenvar A.

Türk Otolarengoloji Arşivi 30(1) 28-32, (1992).

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan bildiriler

29 Ulusal Baş Boyun Cerrahisi Kongresi’nde “Minimal İnvaziv Tiroit Cerrahisi” adlı eğitsel kursun verilmesi. 26-31 Mayıs 2007 Antalya.

28. Otorinolarengoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi’nde “Tiroit Cerrahisi” adlı eğitsel kursun verilmesi. 21-26 Mayıs 2005 Antalya.

27. Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi’nde “Tiroit Cerrahisi ve Cerrahi Anatomi” adlı eğitsel kursun verilmesi. 4-9 Ekim 2003, Antalya.

Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Vakfı Eğitim toplantıları dahilinde yapılan “Tiroit Cerrahisi” paneline konuşmacı olarak katılım. 15 Ocak 2002 İstanbul Vakıf Merkezi.

26. Ulusal Otorinolarengoloji Baş Boyun Cerrahisi Kongresi’nde 25 Eylül 2001 tarihinde yapılan “Tiroit Cerrahisi” panelinde konuşmacı olarak katılım. Antalya-Belek.

25. Ulusal Otorinolarengoloji Baş Boyun Cerrahisi Kongresi’nde “Tiroit Cerrahisi” adlı eğitsel kursun verilmesi. 18-22 Eylül 1999, İzmir.

25. Ulusal Otorinolarengoloji Baş Boyun Cerrahisi Kongresi’nde “Larenjektomi Sonrası Ses Restorasyonu” adlı eğitsel kursun verilmesi. 18-22 Eylül 1999, İzmir.

Tip 1 timpanoplasti sonuçlarımız. Vural Ç, Tilki B, Çalış AB, Şenvar A. Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni 31(3-4): 7-9 (1997).

Şişli gecekondu semti ilkokulu çocukları arasında kulak burun boğaz hastalıkları prevalansı. Seven H, Elez F, Özçelik HS, Vural Ç, Şenvar A. Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni 30(1-2): 7-11 (1996).

Vokal kord paralizileri. Elez F, Vural Ç, Şenvar A. Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni 30(1-2): 105-10 (1996).

Juvenil larengeal papillomatozis olgusu. Seven H, Vural Ç, Şenvar A. Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni 29(3-4): 66-8 (1995).

Kliniğimizde yapılan hayvan çalışmaları ve deneyimlerimiz. Çelikoyar M , Elez F, Vural Ç, Demirbilek N, Görür V, Bultaç S, Bayraktar İ, Us M, Koç T, Şenvar A. Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni 28(2-3): 200-205, (1994).

Temporal kemikte inverted papillom zemininde gelişmiş bir epidermoid karsinom olgusu. Özçelik H S, Vural Ç, Aydoğmuş S, Şenvar A. Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni 28(1): 95-99, (1994).

Akut tonsillit tedavisinde sultamisilinin etkisi. Şenvar A, Vural Ç, Koç T, Arpağ M İ. Ankem Dergisi 7(1): 35-40, (1993).

Larengotrakeobronşial yabancı cisimler. Özer M A, Bayraktar İ, Çelikoyar M, Vural Ç, Şenvar A. Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni 25(1): 166-173, (1991).

Larenks kanserlerinin cerrahi tedavisi ve klinik sonuçlarımız. Özer M A, Şenvar A, Şahin T, Demirbilek N, Vural Ç, Çöktü Y. Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni 24(2): 139-146, (1990).