Boyun Sağ Tarafta Brankial Yarık Kisti

Boyun Sağ Tarafta Brankial Yarık Kisti - Prof. Dr. Çetin Vural

Otuz dokuz yaşında erkek hasta boyun sağ tarafta 10 yıldır var olan ve zamanla büyüyen kitle yakınmasıyla başvurdu. Yapılan muayeneler ve radyolojik inceleme sonucu Brankial Yarık Kisti ön tanısı konulan hasta ameliyat edildi ve kitle çıkartıldı. Yapılan Histopatolojik inceleme sonucu ön tanımızı doğruladı ve hastamızın tedavisi tamamlanmış oldu.