Boyun Sol Tarafta Düşük Dereceli Foliküler Lenfoma

Boyun Sol Tarafta Düşük Dereceli Foliküler Lenfoma

Elli beş yaşında kadın hasta boyun sol tarafta, çene köşesinin altında 3 aydır var olan kitleler nedeniyle başvurdu. Yapılan muayenede boyun sol tarafta yaygın lenf bezesi büyümeleri olduğu görüldü. Yapılan MR incelemede de boyun sol tarafta tüm seviyelerde sağlıksız görünümlü lenf bezesi büyümeleri fark edildi.

Bunun üzerine Lenfoma hastalığından şüphelenilerek tanı amaçlı lenf bezelerinin çıkartılmasına karar verildi ve genel anestezi ile oldukça iri ve şüpheli görülen 2 tanesi kapsül bütünlüğü bozulmadan çıkartıldı. Yapılan histopatolojik inceleme sonucu Foliküler Lenfoma, Düşük Dereceli, Foliküler Patern olarak raporlandı. Cerrahinin sadece tanıda yerinin olduğu bu hastalığın tedavisi için hastamız Hematoloji bölümüne yönlendirildi.