Boyunda İyi Huylu Lenf Bezi Büyümesi

Boyunda İyi Huylu Lenf Bezi Büyümesi - Prof. Dr. Çetin Vural

Elli yaşında erkek hasta sağ çene altında 8 aydır var olan kitle yakınmasıyla başvurdu. Başka merkezde yapılan radyolojik incelemelerde boyun sağ taraf çene altı bölgesinde 37x26x30 mm lenf nodu saptanmıştı.

Lenf nodunun dışarıdan görülebilecek kadar iri olması ve radyolojik özelliklerinin şüpheli olması nedeniyle çıkartılarak patolojik inceleme yapılmasına karar verildi.

Hastaya yüz siniri ve özellikle risk altındaki alt dalları korunarak yapılan ameliyatla kitle çıkartıldı. Kitlenin histopatolojik inceleme sonucunda malignite (kanser) saptanmadığı lenf nodunun iltihap veya benzeri süreçlere tepki olarak büyüdüğü kanaatine varıldığı rapor edildi. Böylece hastamızda ilave tedavilere gerek kalmadığı anlaşıldı.