Çocuk Hastada Parotis Tükürük Bezinde Pleomorfik Adenom (Mikst Tümör)

Çocuk Hastada Parotis Tükürük Bezinde Pleomorfik Adenom (Mikst Tümör)

On üç yaşında erkek hasta sağ kulak altında 1 ay önce fark edilen kitle ile başvurdu. Yapılan incelemelerde parotis tükürük bezinden kaynaklanan tümör olduğu anlaşıldı. Hastaya yüz siniri korunarak yapılan parotidektomi ameliyatıyla tümör, kapsülü zarar görmeden etrafında bir miktar sağlıklı tükürük bezi dokusuyla çıkartıldı. Histopatolojik inceleme sonucu Pleomorfik Adenom olarak raporlandı.

Pleomorfik adenom, tükürük bezinin en sık rastlanan iyi huylu tümörüdür. Bu tümör kimi zaman çocuklarda da ortaya çıkabilmektedir. Tedavisi erişkinlerde olduğu gibi yüz sinirini koruyarak, kapsülüne zarar vermeden tamamen çıkartılması şeklindedir.